Repatrianci w Rawie Mazowieckiej? Miasto zadeklarowało chęć sprowadzenia i zapewnienia warunków dla jednej rodziny…

erawaMiasto
komentarzy

Radni Rady Miasta jednogłośnie przychylili się do propozycji sprowadzenia do Rawy Mazowieckiej repatriantów. Pomoc w szerokim zakresie ma zostać udzielona rodzinie polskiego pochodzenia. 

Podczas ostatniej, ubiegłorocznej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (29.12) radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sprowadzenie do miasta repatriantów. Miasto chce przyjąć jedną rodzinę polskiego pochodzenia liczącej maksymalnie cztery osoby, żyjącą obecnie na terenie azjatyckiej części byłego ZSRR. 

Pozytywna decyzja radnych wiąże się jednocześnie z pewnymi zobowiązaniami jakie staną przed Rawą. Ratusz musi zapewnić sprowadzonej rodzinie mieszkanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, na warunkach umowy najmu, pomóc w znalezieniu pracy, a także dać możliwość podjęcia nauki przez dzieci. Przyjęcie repatriantów to również konieczność udzielenie wsparcia z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie miasta. 

Wszystkie te zadania mają być sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Rawa ma otrzymać je podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz

© Copyright 2017 eRawa.pl   Regulamin   |   Polityka prywatnosci