Rusza rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej

erawaMiasto
komentarzy

Za kilka dni rozpocznie się realizacja rewaloryzacji miejskiego parku w Rawie Mazowieckiej. Duże przedsięwzięcie stało się częścią projektu rewitalizacji miasta. Zakończenie prac planowane jest na październik 2018 roku. 

Wspomniany obiekt jest jednym z ulubionych miejsc do odpoczynku w centrum miasta. Stanowi też element strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. Duża część tej strefy znalazła się w projekcie pn. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka. Na projekt ten składają się cztery zadania, w tym również rewaloryzacja parku.
– Zależy nam, aby park wyróżniał się w zabytkowym centrum charakterem, pięknem i funkcjonalnością. Chcielibyśmy, żeby był dostępny dla jak najszerszej grupy mieszkańców, również dla tych, którzy mają kłopot z poruszaniem się – mówi Paweł Piątkiewicz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej.

Podstawowy zakres prac
W rawskim parku kilka lat temu prowadzone były prace rewaloryzacyjne. Objęły one wówczas jedynie część terenu i dotyczyły głównie kształtowania zieleni. Natomiast taki obiekt jak rawski park, stale otwarty i będący zarazem zabytkiem, wymaga raz na jakiś czas, kompleksowych i gruntownych prac. Uwzględnia je właśnie rewaloryzacja. Zadanie, na które miasto otrzymało dotację z WFOŚiGW w Łodzi, będzie realizowane na całym obszarze parku i będzie odnosiło się do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych, oświetlenia. Dodatkowo planowany jest montaż monitoringu oraz wzbogacenie małej architektury o nowe, atrakcyjne wizualnie elementy takie jak berso.

Berso przypomina kryty chodnik zamknięty półkolistą konstrukcją podtrzymującą pnącza lub gałęzie drzew. Będzie zlokalizowane w dotychczas mało dostępnej części parku, tej od strony ul. Łowickiej. Generalnie, wspomniany fragment parku zyska na atrakcyjności, a jego nowe zagospodarowanie pozwoli na lepsze dostosowanie do potrzeb użytkowników.

Pomyślano także o osobach niepełnosprawnych. Przewidziano więc prace związane z usunięciem na terenie parku barier architektonicznych. Z efektów projektu ucieszą się też najmłodsi. Obecny plac zabaw zostanie powiększony i zyska nowe urządzenia. Udogodnienia czekają też rowerzystów. Wzdłuż rzeki Rawki zostanie wybudowana ścieżka rowerowa.

Cel zadania
Celem zaplanowanych prac jest przede wszystkim:
– wydobycie i podkreślenie walorów zabytkowych parku w odniesieniu do założeń z okresu międzywojennego,
– zadbanie i wyeksponowanie wartości przyrodniczych oraz kompozycyjnych zieleni parkowej, w tym przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i usunięcie chorego lub obumarłego drzewostanu oraz dokonanie uzupełniających i nowych nasadzeń,
– odtworzenie dawnych powiązań widokowych i osi kompozycyjnych parku, w tym lepsze, bardziej funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni parkowej,
– stworzenie czytelnego i wygodnego układu komunikacyjnego wraz z poprawą infrastruktury drogowej,
– wzrost bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu.

Efekt projektu
Jak będzie wyglądał rawski park po zakończeniu prac, ilustrują załączone plansze. Pokazują one efekt finalny, również jeśli chodzi o nowe nasadzenia. Wiadomo, że potrzebują one czasu, żeby nabrać pełni i właściwej formy.

– Dołożymy starań, aby rzeczywisty rezultat rewaloryzacji odpowiadał wizualnej prezentacji, a prace uniemożliwiające Państwu korzystanie z parku od 26.06. br. do października 2018 r., prowadzone były sprawnie i z jak najmniejszą uciążliwością. Bardzo liczymy na Państwa wyrozumiałość – mówi burmistrz miasta Dariusz Misztal. 

Wartość projektu wynosi 4.861.917 zł brutto, a pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 2.197.000 zł brutto.

Previous Image
Next Image

info heading

info content*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz

© Copyright 2017 eRawa.pl   Regulamin   |   Polityka prywatnosci