XXIV sesja Rady Miasta Rawa Mazowiecka już jutro (17.01). Na eRawa.pl podajemy porządek obrad…

erawaMiasto
komentarzy

Już w najbliższy wtorek (17.01) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbędzie się jedna z ważniejszych w roku sesja Rady Miasta. Poniżej przedstawiamy porządek obrad i przypominamy, że sesje mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każdy. Wśród punktów do uchwalenia znalazł się przede wszystkim budżet miasta na 2017 rok. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.                          
2. Przyjęcie  porządku obrad.                          
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XXIII Sesji Rady Miasta.  
4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok.  
5. Uchwalenie  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017- 2020 oraz kwoty długu.                          
6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.                        
7. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  
8. Przyjęcie wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2021.                            
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.                        
10. Interpelacje, zapytania.                        
11. Zakończenie obrad. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz

© Copyright 2017 eRawa.pl   Regulamin   |   Polityka prywatnosci