Baza teleadresowa: kultura i sport

Miejski Dom Kultury
ul. Krakowska 6c
tel. 468154713

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kardynala Stefana Wyszyńskiego 7,
tel. 46 814 36 47

Miejska Biblioteka Publiczna, oddział dla dzieci
pl. Piłsudskiego 9
tel. 46 814 37 40

Muzeum Ziemi Rawskiej
ul. Łowicka 26
tel. 46 814 45 69

Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Niepodległości 8
tel. 46 814 28 30

Hala Milenium
ul. Kazimierza Wielkiego 28
tel. 46 814 48 04

Hala Tatar
ul. Tatar 1A
tel. 46 814 45 56