Baza teleadresowa: telefony alarmowe

Komenda Powiatowa Policji
ul. Kościuszki 23
tel. 46 814 81 00
tel. alarmowy 997

Komenda Państwowej Straży Pożarnej
ul. Przemysłowa 2a
tel. 46 814 56 62
tel. alarmowy 998, 112

Straż Miejska
pl. Piłsudskiego 4
tel. 46 814 44 40 (8.00-16.00)
tel. 601 353 221 (16.00-22.00)
tel. alarmowy 986 (8.00-16.00)

Pogotowie Ratunkowe
ul. Warszawska 14
tel. 46 814 43 00
tel. alarmowy 999

Posterunek Energetyczny
tel. 991
tel. 46 814 35 67

Pogotowie Gazowe
tel. 992