Miejscy radni pochylą się nad projektem przyszłorocznego budżetu. Sprawdzamy jakie inwestycje zaplanowano w Rawie na 2017 rok…

erawaMiasto
komentarzy

Dochody budżetu w wysokości ponad 75 mln złotych i wydatki na poziomie blisko 81,5 mln – tak wyglądają najważniejsze kwoty budżetu Rawy Mazowieckiej na 2017 rok. Projekt budżetu wpłynął do biura Rady Miasta w miniony wtorek (15.11). 

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że uchwała budżetowa, to obok uchwały absolutoryjnej, jedna z najważniejszych decyzji w roku podejmowanych przez radę. Finansowe założenia określają dochody oraz wydatki miasta na następny rok, a także wyznaczają plan działania na zbliżające się miesiące. W budżecie zapisane są bowiem inwestycje, w 2017 roku miasto planuje wydać na nie ponad 12,5 mln zł. Największymi, nie tylko finansowymi wyzwaniami będzie rewaloryzacja miejskiego parku, rozpoczęcie rewitalizacji miasta, dalsza część rozbudowy Przedszkola nr 1, czy ponownie wpisana do planu budżetu, niezrealizowana dotychczas, budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego. 

Poniżej prezentujemy główne inwestycyjne założenia, zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu:
– Budowa ulic osiedla Tatar / 750 tys. zł
– Budowa ulicy Lenartowicza / 800 tys. zł  
– Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne / 1,2 mln zł
–  Nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4  / 1 mln zł
–  Nabycie gruntów w zasoby komunalne / 200 tys. zł
– Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego / 1,5 mln zł 
– Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ / 70  tys. zł
– Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych / 340 tys. zł
– Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 1 – etap II / 2,5 mln zł
– Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego / 600 tys. zł
– Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego / 2,1 mln zł
– Środki planowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego / 200 tys. zł
– Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 150kW  na dachu i elewacji budynku lodowiska i  krytej pływalni / 480 tys. zł
– Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia / 750 tys. zł
– Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej – 150 tys. zł
– Remont elementów sekcji przelewów i urządzenia utrzymania jazu na zbiorniku wodnym „DOLNA” / 160 tys. zł. 

Projekt budżetu Rawy Mazowieckiej na 2016 rok można pobrać tutaj – klik 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz