Otagowane: Artur Bagieński

Ponad 942 tysięcy złotych na przebudowę drogi lokalnej. Powiat rawski wśród samorządów z dofinansowaniem unijnym…

erawaPowiat
Powiat rawski znalazł się wśród 37 gmin i 11 powiatów, które otrzymają finansowe wsparcie na budowę lub przebudowę dróg lokalnych. W sumie na ten cel Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeznaczył blisko 61 milionów złotych.  O dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich aplikowało 127 gmin (na 159 uprawnionych) oraz 17 z 21 uprawnionych powiatów, a Urząd […]