Baza teleadresowa: oświata

Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Kilińskiego 2
tel. 46 814 37 32

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Zamkowa Wola 5
tel. 46 814 47 34

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Solidarności 5
tel. 46 814 42 02

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 19
tel. 46 814 35 32

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
ul. Miła 2
tel. 46 814 22 36

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Kazimierza Wielkiego 28
tel. 46 8140505

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów
ul. Kościuszki 19
tel. 46 814 50 54

Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej
ul. Kazimierza Wielkiego 28
tel. 46 814 03 60

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Krakowska 22,
tel. 46 815 46 74

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Kościuszki 20
tel.46 814 37 45

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Zwolińskiego 46
tel.46 815 41 41

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
ul. Przemysłowa 2
tel. 46 815 49 15

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Reymonta 14
tel.46 814 46 36