Baza teleadresowa: urzędy i instytucje

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
ul. Plac Piłsudskiego 5
tel. 46 814 47 11

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1
tel. 46 814 46 31

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
al. Konstytucji 3 Maja 22
tel. 46 814 20 52

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Mszczonowska 10
tel. 46 814 27 02

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Łowicka 15
tel. 46 814 48 62

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 1 Maja 1a
tel 046 814 40 51

Urząd Skarbowy
ul. Słowackiego 4
tel. 46 814 26 20

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul Solidarności 1a
tel. 46 815 40 51

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Tomaszowska 8
tel. 46 814 60 70