Co młodzież wie o samorządzie? Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rawskiego sprawdzili swoją wiedzę…

erawaMagazyn
komentarzy

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym odbył się w minioną środę (5.04) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. Nad testem przygotowanym przez Młodzieżową Radę Miasta pochyliło się 49 uczniów z powiatu rawskiego.

Siódma edycja konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym jak zawsze skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rawskiego, którzy musieli wykazać się znajomością treści zawartych w podstawie programowej Wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Rozdziału VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
„Konkurs organizowany jest przez MRM nie tylko by sprawdzić poziom wiedzy uczniów z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, ale i z zakresu świadomości samorządowej i obywatelskiej. Znajomość tej wiedzy jest niezwykle istotna dla każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, a tego rodzaju konkursy mają to młodym obywatelom uświadomić i pobudzić do jeszcze aktywniejszego pogłębiania tej wiedzy” – tak o swojej inicjatywie piszą młodzi radni. 

Przygotowany test zawierał zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Udzielone odpowiedzi zostaną ocenione przez specjalną komisję konkursową złożoną z nauczycieli Wiedzy o społeczeństwie.

Zwycięzca siódmej edycji konkursu wyłoniony zostanie 12 kwietnia 2017 roku podczas uroczystej gali.

Więcej zdjęć z konkursu do zobaczenia tutaj. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz