2013 rok oczami burmistrza i starosty? Sprawdźcie jak oceniają minione 365 dni lokalni samorządowcy…

erawaPowiat
komentarzy

Początek każdego nowego roku to zazwyczaj czas podsumowań i pewnych refleksji. Nie inaczej jest również pod tym kątem w Rawie Mazowieckiej i powiecie rawskim. My o mijający rok w kontekście sukcesów i porażek pytaliśmy burmistrza Eugeniusza Góraja oraz starostę rawskiego Józefa Matysiaka. Sprawdźcie co o mijających 365 dniach powiedzieli nam lokalni samorządowcy…

Eugeniusz Góraj – Burmistrz Rawy Mazowieckiej

Sukcesy 2013 roku
Największym sukcesem Rawy Mazowieckiej w minionym roku jest zakończenie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, oczywiście planujemy drugi etap tej inwestycji, ale ona nas zabezpiecza na wiele, wiele lat. A drugim takim osiągnięciem jest rozpoczęcie, z powodzeniem, budowy żłobka wraz z poradnią specjalistyczną.

Porażki 2013 roku
Te porażki oczywiście się zdarzają. (…) Co roku mam niedosyt, nie do końca jestem zadowolony z kontaktu z młodzieżą. Trzeba zabezpieczyć więcej spraw dla ludzi młodych i popracować nad bliższym kontaktem z nimi. Jest to do naprawienia nie tylko w przyszłym roku, ale również w kolejnych latach, bo to nie jest łatwa sprawa.

Józef Matysiak – Starosta Rawski

Sukcesy 2013 roku
Znaczącą część 2013 roku przeznaczyliśmy na sanację szpitala, żeby przygotować projekty, które wyprowadzałyby go na prostą. Były również ciekawe działania w oświacie. Kolejne budynki otrzymały nowe oblicze. Szkoła w Białej Rawskiej, Zespół im. Reymonta w Rawie, czy w końcu proces modernizacji warsztatów w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Udało się również pozyskać środki od Marszałka i zmodernizować prawie 4 km drogi między Regnowem a Cielądzem.

Porażki 2013 roku
Żałuję, że nie udało się pozyskać środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na odcinku między Ossą a Rosławowicami. Ten ośrodek w Ossie to jest wizytówka powiatu rawskiego. Codziennie przebywają tam setki, czy tysiące osób z całego kraju. Z tego względu chcieliśmy poprawić tę drogę, ale to jest do naprawienia w kolejnym roku.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz