2,8 mln zł za nadwykonania w pierwszym kwartale. Rawski szpital wystawi rachunek do NFZ

erawaPowiat, Rawa Mazowiecka
komentarzy

Szpital św. Ducha będzie ubiegał się w Narodowym Funduszu Zdrowia w Łodzi o zwrot pieniędzy za nadwykonania w pierwszym kwartale 2024. Dotychczas fundusz regulował większość należności. 

Choć nadwykonania budzą wciąż kontrowersje, to powoli stają się stałym elementem funkcjonowania służby zdrowia. W placówkach użyteczności publicznej, zwłaszcza medycznych, przyszły budżet zaplanować można jedynie do pewnego stopnia. Nie da się przewidzieć płynnej liczby zachorowań, zaplanować „sztywno” liczby operacji czy założyć, o ile zwiększy się liczba pacjentów w ciągu najbliższego półrocza.
Nasz szpital praktycznie co kwartał przekracza budżet stricte medyczny, więc tworzymy nadwykonania świadomie, ale też dlatego, że wciąż się zmieniamy, rozszerzamy ofertę, rozbudowujemy szpital, więc trafia do nas coraz więcej pacjentów – mówi Małgorzata Leszczyńska, dyrektor placówki. – Ponadto od samego początku wychodzimy z założenia, że dyscyplina jest bardzo ważna, ale jednak zdrowie ludzi najważniejsze, nie możemy ot tak, po prostu przestać leczyć. Na szczęście łódzki NFZ podobnie widzi naszą rolę i rozlicza się z nami z nadwykonań bez zarzutu.

Przez pierwsze trzy miesiące tego roku rawski szpital odnotował nadwykonań na kwotę 2,8 mln zł. 

W polskim systemie ochrony zdrowia, nadwykonania funkcjonują od czasów kas chorych. Co roku kwoty nadwykonań sięgają miliardów złotych w skali kraju. Oznacza to, że placówki medyczne wykonują więcej świadczeń, niż przewidziano w umowach z NFZ.

W 2023 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wypłacił placówkom za nadwykonania kwotę 2,7 miliarda złotych. Najwięcej nadwykonań zgłoszono w województwach: śląskim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim i podkarpackim. Dzieje się tak, mimo że nakłady na zdrowie systematycznie rosną. W 2023 roku, wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły 165 miliardów złotych, co stanowi 6,09% PKB. To podwojenie budżetu na ten cel w porównaniu do roku 2015, kiedy wydatki wynosiły 77 miliardów złotych. W ramach planu na zdrowie, przewidziano inwestycje w zdrowie, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

Dodatkowo, minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych zostało podwyższone, a środki finansowe mają wspierać m.in. świadczenia wysokospecjalistyczne oraz leczenie osób żyjących z HIV. Warto podkreślić, że w 2023 roku wydatki na zdrowie były wyższe niż w 2022 roku o 26 miliardów złotych i o prawie 40 milionów złotych niż w 2021 roku. 
Źródło: SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz