37,5 mln zł bezzwrotnych dotacji, 196 km zmodernizowanych dróg. Wacław Jacek Adamczyk podsumowuje dwie kadencje swojej pracy na stanowisku burmistrza Gminy Biała Rawska.

erawaBiała Rawska, Powiat
      Artykuł sponsorowany

„Twój burmistrz – otwarty na ludzi, skuteczny w działaniu”, takie hasło przyświeca obecnemu burmistrzowi Białej Rawskiej Wacławowi Jackowi Adamczykowi. Po 8 latach pracy na rzecz miasta i gminy ponownie staje się kandydatem na tę funkcję. Wszystko po to, aby kontynuować podjęte działania i dalsze pozyskiwanie środków na rozwój Białej Rawskiej i jej gminy. 

Zdecydowałem się ubiegać o kolejną kadencję, ponieważ zawsze interesowałem się sprawami naszej Gminy i doskonale znam jej potrzeby. W dotychczasowych działaniach udowodniłem, że potrafię dotrzeć do źródeł, z których można pozyskiwać fundusze na rozwój Gminy. W ostatnich ośmiu latach w naszym samorządzie zaszło wiele pozytywnych zmian, przez co Gmina Biała Rawska staje się nowoczesną i rozpoznawalną w Polsce. Chcę być inspiratorem dalszych, pozytywnych zmian w naszej Gminie oraz zrealizować projekty, na które pozyskałem dofinansowanie z Unii Europejskiej i innych źródeł. Gmina Biała Rawska zasługuje na dalszy dynamiczny rozwój poprzez rozważne i kompetentne zarządzanie. 
Jeśli moja praca na stanowisku burmistrza spełnia oczekiwania, to proszę o Państwa głos w wyborach samorządowych. Wacław Jacek Adamczyk

Przyglądając się pracy Wacława Jacka Adamczyka oraz podległemu mu zespołowi, należy zwrócić uwagę na jedne z ważniejszych, zrealizowanych zadań:
* Ogółem pozyskano ponad 37,5 mln zł bezzwrotnej dotacji, w tym 4,2 mln zł na budowę dróg
* Podpisano 19 umów na realizację projektów unijnych na ponad 20 mln zł
* Zmodernizowano 196 km dróg, w tym 85 km utwardzono nakładkami asfaltowymi oraz 6 km nakładką betonową|
* Wybudowano 4 700 mb chodników
* Wybudowano 50,6 km wodociągów (środki UE)
* Wybudowano nową Stację Uzdatniania Wody w Teodozjowie oraz kompleksowo zmodernizowano SUW w Babsku (środki UE)
* Wybudowano wielorodzinny blok mieszkalny dla 54 rodzin 
*W budynku przedszkola uruchomiono samorządowy Żłobek (od XI br. dla 24 dzieci – środki UE) 
* Wymieniono sieć ciepłowniczą na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej (środki WFOŚ i GW) 
* Gruntownie przebudowano drogi: Rzeczków-Błażejewice-Narty, Grzymkowice w kierunku Białogórnego, Dańków-Pachy (środki zewnętrzne) 
* Wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, budynku UM, Ośrodka Zdrowia w Dańkowie i budynków komunalnych (środki UE) 
* Wybudowano Rodzinny Park Rekreacji wraz ze ścieżką spacerową nad zalewem (środki UE)
* Przeprowadzono rewitalizację parku miejskiego w Białej Rawskiej (środki WFOŚ i GW) 
* Zakupiono nowe samochody bojowe dla OSP w Chodnowie i Białej Rawskiej (środki UE) 
* Corocznie organizowano piknik profilaktyki zdrowotnej wraz z bogatą ofertą badań profilaktycznych 
* Pozyskano inwestora na budowę gazociągu 
* Pozyskano środki finansowe na rewitalizację Rynku Miejskiego wraz z Placem Kościelnym oraz utworzenie Muzeum Regionalnego (środki UE) 
* Utworzono Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Świetlicę Środowiskową 
* Wdrożono program montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz indywidualnych (środki UE) 
* Wspierano samorządność lokalną (fundusz sołecki 4,3 mln zł) oraz inicjatywy społeczne (kluby sportowe, organizacje pozarządowe) – ogółem 5,6 mln zł
* Pozyskano do zasobu gminnego w drodze komunalizacji, darowizn i kupna grunty o pow. 32,3 ha 
* Pozyskano środki i podpisano umowę na realizację ścieżki rowerowej z Białej do Ossy (środki UE) 
* Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie dostosowano do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (urządzono salę doświadczania świata, salę rehabilitacyjną), zatrudniono specjalistów (logopeda, psycholog, rehabilitant) 
* Poszerzono sieć przedszkoli: SP w Babsku i SP w Chodnowie przedszkole czynne do 9 godz.
* W Szkołach Podstawowych dostosowano oddziały przedszkolne do przyjęcia dzieci od 4 roku życia
* Uruchomiono nabór do Społecznego Ogniska Muzycznego dla dzieci i młodzieży w SP w Babsku 
* Poszerzono ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
* Podpisano międzynarodową umowę o współpracy z chorwacką Gminą Valpovo. 

Choć wymienione prace to tylko część z wykonanych w minionych latach zadań, w kolejnej kadencji wciąż jest wiele do zrobienia dla mieszkańców Gminy Biała Rawska. Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk w swoich planach chce właśnie skutecznie kontynuować te działania.

W programie bezpartyjnego kandydata z KWW Dla Białej Rawskiej czytamy co zamierza wykonać na rzecz społeczności:
* Zostaną zrealizowane projekty, na które w mijającej kadencji pozyskałem dofinansowanie z UE (min. rewitalizacja Rynku Miejskiego, budowa ścieżki rowerowej do Ossy, uruchomienie Muzeum Regionalnego) 
* Kontynuacja pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na rozwój gminy 
* Budowę obwodnicy Białej Rawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 725 
* Wybudowanie kolejnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
* Utworzenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na gruntach m. Babskie 
* Kontynuacja budowy i naprawy nawierzchni dróg 
* Kontynuacja starań lokalizacji przystanku na CMK 
* Systematyczna rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej gminy 
* Wspieranie inicjatyw społecznych i działań realizowanych przez organizacje pozarządowe 
* Rozszerzanie w miarę potrzeb mieszkańców działalności Żłobka Bialskie Smyki 
* Budowa sal gimnastycznych przy wiejskich szkołach podstawowych 
* Rozbudowa sieci światłowodowej do indywidualnych odbiorców usług internetowych 
* Kontynuacja rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego 
* Rewitalizacja centrum Białej Rawskiej 
* Budowa ścieżek rowerowych 
* Budowa zewnętrznych siłowni plenerowych w terenach wiejskich
* Kontynuacja działań prowadzących do ograniczenia niskiej emisji CO 2 poprzez: pozyskanie środków na wymianę źródeł ciepła, pozyskanie środków na montaż ogniw fotowoltaicznych, gazyfikację gminy oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej
* Uruchomienie Muzeum Regionalnego
* Organizacja cyklicznych imprez kulturalno-sportowych, uroczystości patriotycznych oraz imprez rekreacyjno-profilaktycznych 
* Dalsze wspieranie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Orkiestry Dętej
* Remont rezerwowego boiska piłkarskiego na Ośrodku Sportu i Rekreacji
* Modernizacja świetlic wiejskich
* Systematyczne doposażenie placówek oświatowych 
* Rozszerzanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców. 

Szanowni Państwo! Jestem otwarty na współpracę – chcę konstruktywnie współdziałać z ludźmi o różnych poglądach i doświadczeniach dla dobra mieszkańców naszej Gminy, miejsca, w którym się wychowałem, mieszkam i pracuję. Deklaruję konstruktywną współpracę z nowo wybraną Radą Miejską w Białej Rawskiej, urzędami różnych szczebli samorządowych i rządowych, stowarzyszeniami, sołtysami. Oferuję swoją wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Czyny nie słowa – kontynuujmy to, co wspólnie zaczęliśmy. Wierzę, że dzięki Państwu poparciu razem będziemy dalej tworzyć Białą Rawską jako nowoczesną i rozpoznawalną w Polsce Gminę. Zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu 21 października 2018 r. Wacław Jacek Adamczyk

Materiał jest finansowany przez KWW Dla Białej Rawskiej. 

Podziel się artykułem

0