50 tysięcy złotych do podziału w ramach budżetu obywatelskiego w powiecie rawskim. Do kolejnego etapu zakwalifikowano 12 projektów

erawaPowiat
komentarzy

Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego w powiecie rawskim zakończony sukcesem. W sumie zgłoszonych zostało 15 pomysłów. 

Tym razem mieszkańcy powiatu mogli zaproponować na co wydać 50 tysięcy złotych. Do 12 sierpnia trwał nabór wniosków do BO. Jednak nie wszystkie nadesłane pomysły spełniły kryteria konkursowe. Decyzję o odrzuceniu komisja poparła fragmentem uchwały mówiącej, iż : „Zadania inwestycyjne mogą być zrealizowane na majątku powiatu lub majątku gminy, po uzyskaniu i załączeniu do formularza zgłoszeniowego zadania zgody dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów Budżetu Obywatelskiego”.  

W efekcie do kolejnego etapu zakwalifikowało się 12 pomysłów:
1. Zakup stołu do zabiegów przeprowadzonych w pracowni endoskopii umożliwiający jednocześnie transport chorych;
2. Zakup dwóch kardiomonitorów;
3. Zakup i montaż wraz z przyłączem elektrycznym jednoramiennego szlabanu parkingowego wraz z budką parkingowego;
4. Dofinansowanie remontu korytarza głównego (parter) budynku głównego szpitala;
5. Dofinansowanie prac remontowo-malarskich korytarza oraz dwóch gabinetów pediatrycznych przeznaczonych dla dzieci zdrowych i chorych;
6. Zakup siedzisk stadionowych dla kibiców na boisko sportowe w Białej Rawskiej;
7. Zapobieganie zaburzeniom depresyjnym u dzieci i młodzieży;
8. Utworzenie plenerowej siłowni przy LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej;
9. Zakup urządzenia AED Ratującego Życie;
10. Malowanie oznakowania poziomego na drodze Rawa Mazowiecka – Boguszyce;
11. Program wczesnego wykrywania zmian nowotworowych jelita grubego;
12. Zatoka autobusowa przy przystanku .

Wnioskujący, których projekty zostały odrzucone mają możliwość odwołania się do 4 września. Po zatwierdzeniu przez zarząd ostatecznej listy zadań, zostanie ona poddana głosowaniu. Swój głos na wybrany pomysł mieszkańcy powiatu rawskiego będą mogli oddać od 12.09 do 12.10. 

Ostateczne wyniki przedstawione zostaną 16 października bieżącego roku. Realizacja wybranych pomysłów nastąpi w IV kwartale 2019 roku. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz