683 razy rawscy strażacy w minionym roku alarmowo wyjeżdżali do zdarzeń. Powiatowa Komenda PSP w Rawie Mazowieckiej podsumowała statystyki za 2013 rok…

erawaPowiat
komentarzy

683 razy rawscy strażacy w minionym roku alarmowo wyjeżdżali do zdarzeń. Choć ogólna ilość wyjazdów zwiększyła się, strażacy coraz rzadziej gaszą pożary. W 2013 roku do bezpośredniej walki z ogniem ratownicy ruszali 126 razy. To o 64 przypadki mniej niż w ubiegłym sezonie. Statystyki w komendzie PSP Rawa Mazowiecka podsumowano jak co roku, na specjalnej rocznej naradzie, w której uczestniczyli również przedstawiciele wojewódzkiej komendy oraz lokalni samorządowcy.

fot. Z przyjemnością można przyjeżdżać do komendy gdzie wyniki bronią się same podkreślał bryg. Mariusz Konieczny

fot. Z przyjemnością można przyjeżdżać do komendy gdzie wyniki bronią się same, podkreślał bryg. Mariusz Konieczny.

683 zdarzenia w tym 126 pożarów i 526 miejscowych zagrożeń (w 2012 odpowiednio 190/416). Tak wygląda podstawowa statystyka obrazująca strażacką pracę w minionym roku. Dane pokazują tendencję, która utrzymuje się od lat. Strażacy coraz mniej pracy mają przy gaszeniu pożarów, natomiast coraz częściej uczestniczą w usuwaniu skutków tzw. miejscowych zagrożeń. Tym terminem objęte są wszelkiego rodzaju działania związane chociażby z ratownictwem drogowym, technicznym, medycznym, czy usuwaniem skutków lokalnych nawałnic i podtopień.
– Cieszy liczba spadającej ilości pożarów. Jest to obiecujące i ta tendencja utrzymuje się już od kilku lat. Jeśli chodzi o wzrost ilości miejscowych zagrożeń, jest on związany głównie z lokalnymi podtopieniami, których nie brakowało oraz chociażby z orkanem Ksawery, który spowodował sporo interwencji – tłumaczył dane bryg. Sławomir Warston, Komendant Powiatowy PSP Rawa Mazowiecka.

Patrząc na statystyki związane z pożarami nie sposób jest nie powiedzieć także o ich wielkości. Strażacy na potrzeby wewnętrznych statystyk dzielą zdarzenia na małe, średnie, duże i bardzo duże. Kryterium podziału jest między innymi wielkość objętego ogniem terenu, czy ilość prądów wody potrzebnych do ugaszenia płomieni. W tegorocznych statystykach znacząco przeważają pożary małe, których było 115. Jak podkreśla komendant Warston, to doskonałe potwierdzenie tego, że strażacy pracują skutecznie i co najważniejsze – szybko.

fot. Klasyfikacja zdarzeń i podział pożarów pod względem wielkości.

fot. Klasyfikacja zdarzeń i podział pożarów pod względem wielkości.

Patrząc na tabelaryczne zestawienie danych podsumowujących pracę strażaków, warto spojrzeć także na szacunkową wartość strat i uratowanego mienia w 2013 roku. Straty, które odnotowano w związku z pożarami i miejscowymi zagrożeniami, w minionym roku wyniosły ponad 3,3 miliona złotych. Na szczęście wartość uratowanego mienia była o wiele większa i wynosiła ponad 18 milionów złotych.
-To jest jeden z lepszych wskaźników w województwie i świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu systemu ratowniczego. Ponad 90 procent pożarów kwalifikuje się jako małe. Gdyby nie właściwa robota prewencyjna, profilaktyczna, operacyjna i logistyczna, gdyby nie właściwe przygotowanie ratowników do prowadzenia działań ratowniczych, to pewnie okazałoby się, że występuje większa ilość pożarów średnich i dużych. Wtedy straty mogłyby być w zupełnie innych proporcjach. To zasługuje na szczególne podkreślenie. Z przyjemnością można przyjeżdżać do komendy gdzie wyniki bronią się same – podkreślał Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi – bryg. Mariusz Konieczny.

fot. Wartość strat i uratowanego mienia w 2013 r.

fot. Wartość strat i uratowanego mienia w 2013 r.

Tabelaryczne ujęcie danych sprawia, że na poszczególne zdarzenia nie patrzy się ze zbyt dużą dozą wnikliwości. Warto jednak pamiętać, że prawie każdy wyjazd strażaków związany jest z jakimś ludzkim nieszczęściem. Często oprócz mienia, w zdarzeniach osoby tracą zdrowie, a nawet życie. W 2013 roku ratownicy ogółem odnotowali 138 poszkodowanych, w tym 18 osób utraciło życie, a 120 zostało rannych (w wyniku pożarów zginęły 2 osoby, a 8 zostało rannych).

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz