80 tysięcy złotych na dodatkowe piesze patrole policji. Rawski ratusz szósty rok z rzędu wszedł w porozumienie z lokalną policją…

erawaMiasto
komentarzy

80 tysięcy złotych przekaże rawski samorząd Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Porozumienie między miastem a policją dotyczy finansowania tzw. ponadnormatywnych patroli, które od 1 kwietnia ruszyły do pracy. Dzięki dodatkowym funduszom na rawskich ulicach ma być bezpieczniej.

fot. Porozumienie ma obowiązywać do końca 2014 roku.

fot. Porozumienie ma obowiązywać do końca 2014 roku.

Pieniądze policji zostały przekazane na mocy podpisanego w ubiegłym tygodniu porozumienia. Ponadnormatywne patrole mają funkcjonować od początku kwietnia aż do końca 2014 roku. Policjanci, którzy wezmą dodatkową służbę będą pełnić ją na terenie miasta w dniach, godzinach i miejscach, które zostaną wyznaczone na podstawie aktualnej analizy stanu bezpieczeństwa.
– Te patrole przynoszą rezultaty i dlatego kolejny, szósty rok z rzędu będziemy je realizować. Policjanci będą wysyłani w miejsca newralgiczne w Rawie, czyli na osiedla mieszkaniowe, do parku miejskiego, czy w okolice zalewu – mówi Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej, inspektor Jerzy Majewski.

Ratusz na dodatkowe patrole przeznaczył w tegorocznym budżecie 80 tysięcy złotych. Te pieniądze pozwolą sfinansować około 260 ponadnormatywnych służb. Mają one poprawić bezpieczeństwo, porządek w mieście, ale również zwalczać uciążliwe dla mieszkańców zachowania, czy ujawniać przestępstwa i wykroczenia.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz