Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej zaprasza w swoje progi. Zobaczcie je od środka

erawaMiasto
komentarzy

Ruszył nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej. To kolejny krok w likwidacji barier w mieście. 

Ważne zadanie inwestycyjne dobiegło końca. Centrum, o którym możecie posłuchać w naszej rozmowie samorządowej to koszt około 6 mln zł.  

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Rawie Mazowieckiej rozpoczyna nabór uczestników. Placówka dysponuje 20 miejscami w tym 11 w zakresie pobytu dziennego i 9 miejsc całodobowego pobytu.

Uczestnikiem może być dorosły mieszkaniec Rawy Mazowieckiej legitymujący się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Centrum nie zapewnia pobytu osobom, których stan zdrowia powoduje konieczność zapewnienia całkowitej i całodobowej opieki, w tym osobom leżącym i wymagającym stałej opieki medycznej, przy jednoczesnym braku pozytywnych rokowań w zakresie poprawy funkcjonalności. Centrum nie zapewnia pobytu osobom, przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne.

Dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej, zarządzeniem nr 1/2024 wprowadził Regulamin Rekrutacji Uczestnika oraz Mieszkańca Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego, który określa warunki naboru do Centrum (Regulamin rekrutacji w załączniku).

Wniosek – zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do ww. Regulaminu – o przyjęcie do Centrum składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 22a. 
Do wniosku należy załączyć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne a także, celem ustalenia odpłatności za pobyt w placówce – zaświadczenie lub zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wnioskodawcy jak również osób prowadzących z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz