Chcesz uiścić jednorazową opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki pod mieszkaniem w bloku? Zgłoś się więc jak najszybciej do rawskiego ratusza

erawaMiasto
komentarzy

Do 15 listopada można zgłaszać zamiar wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i skorzystać z 99% ustawowej bonifikaty. Sprawdź komu ta ulga przysługuje. 

Wraz z początkiem 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

Wielu rawian zgłosiło chęć skorzystania z zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (z góry za 20 lat) za przekształcenie we wrześniu. Głównie byli to właściciele lokali w blokach wielorodzinnych.
– Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie można zgłaszać w każdym czasie w okresie 20 lat, jednak jeżeli chcą Państwo dokonać zapłaty przed wydaniem zaświadczenia i uniknąć wpisu roszczenia o opłatę w księdze wieczystej, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Terenami do 15 listopada bieżącego roku – mówi Magdalena Bernacik, naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

W przypadku zapłaty opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje 99% ustawowa bonifikata:

* osobom, w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz osobom, w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

*członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

*inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

* kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

* świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub ich opiekunom prawnym.

– Istotne jest, aby osoby, które spełniają warunki określone powyżej i które chciałyby zapłacić opłatę jednorazową przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, zgłosiły się jak najszybciej do Wydziału Gospodarki Terenami – tłumaczy naczelnik Bernacik. 

Wszystkie informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wnioski do pobrania znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa –>rawamazowiecka.pl.

Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać również w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, tel. 46 814 40 80. 
* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz