Chcesz zostać strażakiem? Straż Pożarna w Rawie ogłosiła nabór na trzy stanowiska

erawaPowiat
komentarzy

Jeszcze tylko przez tydzień możesz starać się o pracę w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Sprawdź czego jednostka oczekuje od kandydatów. 

Straż Pożarna w Rawie ogłosiła nabór na trzy stanowiska „Stażysta w służbie przygotowawczej”. Jednak docelowo nowi strażacy mają stać się ratownikami i pracować zmianowo w systemie 24/48. 

Aby jednak móc spełnić to zawodowe marzenie, należy spełnić kilka podstawowych kryteriów:
– posiadać obywatelstwo polskie,
– być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać średnie wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
– posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet) tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej,
– posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Nabór odbędzie się w siedmiu etapach. Wśród nich weryfikacja dokumentów, wszelkie testy sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz braku lęku wysokości, ocena dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, a także ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP. 

Dokumenty należy złożyć w Komendzie Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej lub listownie na adres ww. komendy w terminie do 8 grudnia. Wszelkie szczegóły oraz wzory dokumentów znajdziecie –> tutaj

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz