Ciąg dalszy problemów w rawskim szpitalu. NFZ w trybie natychmiastowym rozwiązał umowę z AMG na ratownictwo medyczne

erawaPowiat
komentarzy

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu dzisiejszym (11.07) rozwiązał umowę na ratownictwo medyczne ze szpitalem w Rawie Mazowieckiej. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego o bezpieczeństwo pacjentów z terenu powiatu dbać będzie Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 

Rozwiązanie wspomnianej umowy jest wynikiem kontroli, którą na polecenie wojewody łódzkiego, rozpoczął w miniony piątek (7.07) NFZ. Przedmiotem nadzoru stały się świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego realizowane przez szpital w Rawie Mazowieckiej. Podczas kontroli okazało się, że dochodzi do zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów. 
– Kontrolerzy ŁOW NFZ ustalili, że w okresie od dnia 1 lipca 2017 do 10 lipca 2017 Ratownicy pełnili dyżury bez zawartej umowy z wyżej wskazanym Świadczeniodawcą. Umowy te zostały sporządzone, ale nie zostały podpisane przez żadną ze stron. Zebrane w sprawie dokumenty wskazują, że od dnia 1 lipca 2017 Szpital w Rawie nie zapewniał personelu udzielającego świadczeń zgodnie z umową z NFZ. Oznacza to, że Świadczeniodawca od dnia 1 lipca 2017 roku udzielał świadczeń w sposób i w warunkach istotnie nieodpowiadającym wymogom określonym w umowie, a w efekcie Świadczeniodawca nie zapewnił dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscu udzielania świadczeń, w rodzaju ratownictwo medyczne, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów – informuje Anna Leder, rzecznik prasowy ŁOW NFZ. 

Z uwagi na rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym wojewoda łódzki, jako organ odpowiedzialny za organizację i koordynowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w porozumieniu z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi, zadecydował o natychmiastowym przejęciu opieki nad pacjentami właśnie przez WSRM w Łodzi.
– Do dyspozycji pacjentów, tak jak dotąd, są 2 ambulanse P i jeden S. WSRM w Łodzi będzie opiekował się pacjentami do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego, które wkrótce ogłosi Dyrektor ŁOW NFZ – dodaje Anna Leder. 

Warto dodać, że to nie jedyny problem spółki AMG. Na podstawie kontroli prowadzonej w rawskim szpitalu przez łódzki oddział NFZ od stycznia bieżącego roku kontrolerzy wykazali wiele nieprawidłowości. Chodzi o sposób udzielania opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne i ratownictwo medyczne ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej oraz organizacji pracy pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach szpitalnych i w izbie przyjęć. W tym czasie sprawdzano wszelkie działania w latach 2015-2016 i na podstawie wyników w kwietniu nałożono na spółkę karę w wysokości ponad 420 tysięcy złotych. 14 czerwca zarządca szpitala skorzystał z prawa złożenia zażalenia na czynności dyrektora ŁOW do Prezesa NFZ. Więcej będzie wiadomo gdy swoje stanowisko w tej sprawie wyda prezes NFZ.

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz