Czym jest neonatologia? Przeczytajcie

erawaMagazyn
      Artykuł sponsorowany
komentarzy

Przy leczeniu najmłodszych pacjentów niezbędne są odpowiednie umiejętności oraz specjalistyczna wiedza medyczna. Zagrożenia zdrowia i życia noworodków obejmujące szerokie spektrum chorób i dolegliwości wymagają pomocy neonatologa. Czym zajmuje się lekarz o takiej specjalizacji?

Neonatolog specjalizuje się w diagnozowaniu, leczeniu i opiece medycznej nad noworodkami. Szczególnie dotyczy to dzieci chorych lub wcześniaków. Najczęściej neonatologia jest praktykowana na oddziałach intensywnej terapii noworodków. Schorzenia i przypadłości, którymi zajmuje się neonatologia to m.in.:
* niska masa urodzeniowa,
* zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego,
* wady wrodzone,
* posocznica,
* hipoplazja płuc,
* zamartwica urodzeniowa.

Jednak neonatolog nadzoruje też stan zdrowia każdego nowonarodzonego dziecka, a w razie potrzeby jest obecny podczas porodu lub cesarskiego cięcia. Od lekarza tej specjalności wymagana jest obszerna wiedza związana z czynnikami wpływającymi na szanse przeżycia i właściwego rozwoju noworodków. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza dla wcześniaków i niemowląt wysokiego ryzyka u których wiele narządów mogło się w pełni nie rozwinąć.

Jakie są obowiązki neonatologa?
Zakres obowiązków neonatologa jest bardzo szeroki. Obejmuje nie tylko wspieranie funkcji życiowych i opiekę nad wcześniakami, czy leczenie chorób noworodków, ale też wiele innych czynności. W granicach zainteresowań tej specjalizacji znajdują się problemy występujące tuż po porodzie m.in. wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, konflikt pępowinowy, czy powikłania okołoporodowe jak dystocja barkowa, niedotlenienie oraz zachłyśnięcie wodami płodowymi. Do obowiązków neonatologa należy także stała opieka nad noworodkami z wrodzonymi chorobami i niepełnosprawnościami oraz diagnostyka i kierowanie na dodatkowe badania laboratoryjne, genetyczne lub USG. W razie konieczności neonatolodzy współpracują z innymi specjalistami dziecięcymi i nie tylko.

Ważnym elementem pracy neonatologa jest badanie przedmiotowe noworodka. Przeprowadza się je z reguły tuż przed powrotem matki z dzieckiem do domu. Obejmuje ono  badanie bioder, oczu, serca, płuc, czy narządów płciowych i służy wczesnemu wykryciu ewentualnych problemów oraz jak najszybszemu podjęciu leczenia.

Kiedy skorzystać z pomocy neonatologa?
Wszelkie niepokojące objawy u noworodka warto skonsultować z neonatologiem. W tym okresie pojawiają się bowiem pierwsze symptomy poważniejszych dolegliwości. Powodem może być np. przedłużająca się żółtaczka, kłopoty z napięciem mięśniowym wynikające z przebytego niedotlenienia okołoporodowego czy słaby przyrost masy ciała.

Podczas wizyty przydatna będzie książeczka zdrowia dziecka, aktualne badania i karty informacyjne z pobytu w szpitalu. Poradnia neonatologiczna w szpitalu św. Anny w Piasecznie gwarantuje profesjonalną pomoc i opiekę medyczną pod okiem doświadczonych neonatologów. Serdecznie zapraszamy!

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz