Dofinansowanie na wyprawkę szkolną. Rawianie mogą składać wnioski o zwrot części kosztów…

erawaMiasto
fot. sxc.hu
komentarzy

Do 10 września rodzice uczniów rawskich szkół mogą składać wnioski o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. W tym roku szkolnym, zgodnie z rządowym programem pomocy, wyprawka szkolna przysługuje uczniom klas II-III oraz VI szkół podstawowych, a także III ponadgimnazjalnych, którzy będą spełniać podstawowe wymagania. Najważniejszym warunkiem jest oczywiście wysokość dochodów danej rodziny.

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie uczniowie wymienionych klas, pochodzący z rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekroczy 539 zł. W tym roku wszystkich wnioskujących obowiązuje taka sama stawka. Wyjątkiem są jedynie dzieci niepełnosprawne lub pochodzące z rodzin, w których występuje inna, trudna sytuacja, np. alkoholizm. W ich przypadku dochód zupełnie nie jest brany pod uwagę.
– Dochód nie jest brany pod uwagę w przypadku sytuacji wyjątkowych, chodzi tu nie tylko o niepełnosprawność, ale także bezrobocie, trudną sytuację rodzinną, alkoholizm, czy inne zdarzenia losowe. Rawianie wnioski mogą składać do dyrektorów szkół w terminie do 10 września – mówi Arkadiusz Rataj, inspektor ds. oświaty.

Warunki jakie należy spełnić oraz wnioski są do pobrania zarówno u dyrektorów, jak i na stronie Urzędu Miasta. Wysokość dofinansowania waha się od ok. 200 do ponad 400 zł, w zależności od etapu kształcenia dziecka.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz