Drogowe prace przy wyjeździe z osiedla Zamkowa Wola jeszcze potrwają. Termin zakończenia zadania przesunięto o dwa tygodnie…

erawaMiasto
komentarzy

Do 14 października przedłużono czas na wykonanie prac związanych z modernizacją infrastruktury drogowej w okolicach osiedla Zamkowa Wola. Umowa została aneksowana, a jednym z powodów przedstawionych przez wykonawcę były problemy z przejęciem wywłaszczonych działek przy starcie realizacji. – Przy kontrakcie na 4 miliony złotych taki poślizg nie jest tragedią – komentuje rawski ratusz.

Budowa nowego ronda, modernizacja wyjazdu z osiedla, czy nawierzchni na ulicach Kazimierza Wielkiego oraz Mszczonowskiej. To tylko niektóre prace realizowane w ramach największej tegorocznej inwestycji drogowej. Niestety pomimo zapowiedzi, iż prace ukończone zostaną wraz z końcem września, wykonawca wystąpił o przedłużenie zapisanego w umowie czasu. Przyczyna to problem z przejęciem całego placu budowy.
– Wczesnym latem mieliśmy problem z przekazaniem wykonawcy pewnego istotnego fragmentu placu budowy, było to związane z dwoma wywłaszczonymi działkami, niezbędnymi do zrealizowania inwestycji. W związku z tym musieliśmy przedłużyć całe to przedsięwzięcie o dwa tygodnie. Oficjalnie prace mają zakończyć się do 14 października, ale wykonawcy zapewniają, że w przyszłym tygodniu zostaną one doprowadzone do finału – tłumaczy Paweł Piątkiewicz, naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej.

Dotrzymanie kolejnego zaplanowanego terminu jest zależne między innymi od warunków atmosferycznych. Do wykonania są między innymi, ostatnie prace związane z kładzeniem nowej, asfaltowej nawierzchni, budową chodników, czy wymalowaniem odpowiedniego oznaczenia. Do dokończenia jest także nawierzchnia na ulicy Kazimiera Wielkiego.
– Myślę, że przy kontrakcie na 4 miliony złotych to taki poślizg kilkunastodniowy nie jest tragedią. Wiemy, że mieszkańcy już się nie mogą doczekać końca prac, ale najważniejsza w tym przypadku jest dla nas jakość – dodaje naczelnik Piątkiewicz.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz