ECO TOUR po galerii handlowej? Takie akcje prośrodowiskowe prowadzi Galeria Tomaszów

erawaMagazyn
      Artykuł sponsorowany
komentarzy

Jak działać z korzyścią dla naszego środowiska? Galeria Tomaszów świeci przykładem. 

Stereotypowe patrzenie na galerie handlowe w przypadku tej w Tomaszowie Mazowieckim zupełnie nie ma racji bytu. I choć może na codzień, gdy tam zaglądacie, zupełnie nie zwracacie uwagi na proekologiczne działania prowadzone przez Galerię Tomaszów – warto im się przyjrzeć nieco bliżej. 

8 PUNKTÓW DLA ŚRODOWISKA
W minioną środę (5.07) w Galerii Tomaszów odbył się ECO TOUR. Nazwa nie jest przypadkowa. Podczas nietypowego spaceru, o zupełnie niezakupowym charakterze, poznaliśmy korzyści płynące z zarządzania skoncentrowanego na rozwiązaniach prośrodowiskowych.

PUNKT 1 – PASIEKA

Pierwsza stacja to miodna pasieka posadowiona na tyłach galerii przy parkingu od strony ul. Barlickiego na specjalnie wydzielonym i wygrodzonym terenie. Miodna pasieka przy Galerii Tomaszów liczy 5 uli, w których mieszka około 250 tys. pszczół popularnej rasy pszczół kraińskich (tzw. krainka). Są to pszczoły łagodne, które świetnie odnajdują się w środowisku miejskim. W ciągu roku odbywają się średnio 3 miodobrania, dzięki którym udaje się zebrać nawet łącznie ponad 70 litrów miodu wielokwiatowego, akacjowego i lipowego. Pozyskany miód jest podarunkiem dla klientów, kontrahentów i najemców galerii. 

Korzyści: Ochrona pszczół, edukacja klientów na temat roli pszczoły miodnej i konieczności ich ochrony, miód jako podarunek.

PUNKT 2 – ŁĄKA KWIETNA

Nieodłączną częścią pasieki powinny być łąki kwietne. I w tym przypadku tak jest. Na terenie galerii znajduje się specjalnie posiana łąka kwietna o powierzchni ponad 1 600 m2. Spełnia ona wiele ważnych funkcji, które mają znaczenie dla rozwoju bioróżnorodności w mieście. Oprócz pięknych kolorów i zapachów stanowi ważne miejsce, które daje pożywienie i schronienie dla pożytecznych owadów, głównie dla dzikich zapylaczy – trzmieli, motyli, pszczół samotnic i wielu innych gatunków, oraz także ptaków i małych ssaków. Nie wymaga też częstego koszenia, 1-2 razy w ciągu roku zupełnie wystarcza, przez co ogranicza hałas i emisje spalin do środowiska. Łąka to także oszczędność wody, nie trzeba jej podlewać, ze względu na to, że korzenie zastosowanych roślin sięgają nawet 25 razy głębiej niż trawa.

Korzyści: Łąka łączy walory estetyczne i użytkowe oraz wspiera bioróżnorodność. Oszczędności: koszenie tylko 1-2 razy w roku (oszczędność w postaci braku konieczności koszenia), oszczędność wody. 

PUNKT 3 – PRZEPOMPOWNIA

Galeria Tomaszów dąży do używania i tworzenia źródeł energii odnawialnej. Dlatego też prowadzone są analizy i tworzone plany w zakresie wykorzystania przepływającej w pobliżu centrum rzeki Wolbórki na rzecz budowy turbiny rzecznej i produkcji czystej energii. Planowana budowa uwzględnia wszelkie wymogi zapewniające utrzymanie rzeki w nienaruszonym stanie biologicznym. W ramach dbania o środowisko i oszczędności wody w najbliższych latach planujemy zbieranie wody deszczowej i jej ponowne wykorzystanie. W tym celu planujemy przebudować istniejący zbiornik retencyjny i dołożyć do niego instalację odzysku i filtracji wody opadowej do podlewania trawników i jak i czyszczenia parkingów.

Korzyści: Oszczędności w zakresie wykorzystania wody bytowej. Poziom oszczędności około 1500 m3/5500 pln/rocznie. 

Previous Image
Next Image

info heading

info contentPUNKT 4 – PARKING

Na terenie parkingu wdrożono pełne oświetlenie LED, co przekłada się na około 60-70% oszczędności w poborze energii. Oświetlenie jest podzielone na wydzielone sekcje, dzięki czemu oświetlenie załącza się i gasi tylko wedle ustalonych harmonogramów i natężenia światła dziennego. 

Korzyści: Oszczędności w poborze energii elektrycznej rzędu 60-70 %. 

PUNKT 5 – PASAŻE

W ramach działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego na terenie centrum wprowadzono 5-frakcyjne kosze na odpady. W celu zapewnienia pełnej informacji na temat tego, gdzie należy wyrzucać poszczególne odpady przygotowano specjalne tablice edukacyjne. Segregacja śmieci nadal jest wyzwaniem, dlatego ważne jest, aby stale przypominać, jak należy je selekcjonować. Wypełnione kosze są regularnie opróżniane, a odpady przechodzą dodatkową ręczną segregację prowadzoną przez pracowników na stworzonym specjalnie do tego celu stanowisku. Oświetlenie całej galerii bazuje na technologii LED, ponadto jest ono w pełni zautomatyzowane, regulowane przez zastosowanie czujników zmierzchu. 

W toaletach zdecydowano o odejściu od ręczników papierowych na rzecz wydajnych suszarek, które zapewniają krótki czas suszenia rąk. W podajnikach mydła nie korzysta się z baterii jednorazowych, zostały one zastąpione przez szybko ładujące się akumulatory. W kranach zamontowano perlatory, które dzięki napowietrzaniu zmniejszają zużycie wody. Do sprzątania używane są tylko środki biodegradowalne i ekologiczne.

Korzyści: Dzięki segregacji odpadów na terenie galerii oszczędzamy średnio 0,70 zł na kilogramie śmieci. Ważną korzyścią jest też edukacja odwiedzających centrum, zdobytą wiedzę na temat segregacji mogą wykorzystać we własnych domach, co również przekłada się na oszczędności, jako że za segregowane odpady opłaty są niższe niż w przypadku zmieszanych. Oszczędność papieru – 166 kg/miesiąc. Oszczędności wody – 100 m3/miesiąc. Korzyści zdrowotne dzięki stosowaniu ekologicznych środków czystości. Dodatkowo dzięki segregacji odzyskujemy średniomiesięcznie 6,5 tony makulatury, która trafia do ponownego przetworzenia w wyspecjalizowanych instalacjach. Warto podkreślić, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom i ze względu na odzyskiwane materiały produkujemy ok. 35% mniej odpadów komunalnych. 

PUNKT 6 – KLOMBY

Galeria Tomaszów przykłada dużą wagę do dbania o swoje najbliższe otoczenie. Budynek znajduje się w otoczeniu zrewitalizowanego parku Bulwary. Od ul. Barlickiego posadzone kilka lat temu krzewy zostały zastąpione nowymi i przyjaznymi dla owadów. Stare krzewy nie zostały jednak zutylizowane, tylko przesadzone na teren sąsiadujący z parkiem. Wśród klombów, w trosce o bioróżnorodność, umieszczone zostały 4 budki dla owadów i małych gryzoni. 

Korzyści: Walory estetyczne, dbałość o bioróżnorodność, pochłanianie CO2.  

PUNKT 7 – STREFA GOSPODARCZA

W tym obszarze odbywa się segregacja śmieci pochodzących od najemców, jak i wszystkich odpadów z terenu galerii. Zamontowano tu specjalny stół frakcyjny do segregacji, zatrudniany jest też dodatkowy pracownik, który zajmuje się ręcznym selekcjonowaniem odpadów. W strefie umieszczono dodatkowo tablice informacyjne pomagające pracownikom sklepów i restauracji przy odpowiedniej segregacji. Galeria Tomaszów kieruje się ideą „zero waste” i dąży do minimalizowania ilości śmieci oddawanych na wysypisko. 

Korzyści: Dzięki segregacji odpadów na terenie galerii oszczędzamy średnio 0,70 zł na kilogramie śmieci.

PUNKT 8 – BIO Odpady

Bioodpady kojarzą się z brzydkimi zapachami i stanowią często poważny problem estetyczny. W Galerii Tomaszów zorganizowane zostało specjalne pomieszczenie, dzięki któremu odpady pochodzenia biologicznego są odseparowane od innych. Dzięki regularnemu opróżnianiu pomieszczenia zachowany zostaje pełen komfort, nieprzyjemne zapachy nie rozprzestrzeniają się. Pomieszczenie jest też na bieżąco czyszczone środkami biodegradowalnymi. 

Korzyści: Odseparowanie bioodpadów wpływa na kwestie zdrowotne i estetyczne w otoczeniu galerii, dzięki temu zmniejszamy ilość odpadów jaka ląduje na wysypisku.

Działania prowadzone w Tomaszowie są elementem strategii zrównoważonego rozwoju właściciela i zarządcy galerii NEPI Rockcastle, który posiada 14 centrów handlowych w Polsce i ponad 50 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Galeria Tomaszów wiele uwagi poświęca edukacji w zakresie ekologii, angażuje się akcje w ramach Tomaszów EKOlogicznie, włącza się w nasadzenia leśne, organizuje wydarzenia edukacyjne, a także prowadzi projekt edukacyjny „Nie bądź plastik”. Program ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z nadmiernego użytkowania plastikowych opakowań w codziennym życiu. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz