Exposé nowo wybranego burmistrza Rawy Mazowieckiej. Przeczytajcie o planach Piotra Irli na najbliższe 5 lat

erawaMiasto
komentarzy

Upłynęło już kilka dni od złożenia ślubowania przez nowo wybranego burmistrza Rawy – Piotra Irlę. Nie wszyscy mogli być obecni 21 listopada na uroczystej, pierwszej sesji VIII kadencji Rady Miasta, dlatego publikujemy exposé burmistrza Irli w naszym serwisie. Co czeka miasto w najbliższych pięciu latach, jakie zmiany w nim zajdą, co powstanie, jakie działania będą kontynuowane. O tym wszystkim przeczytacie poniżej.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo

Z woli Rawian, wyrażonej w demokratycznych wyborach, przyszło mi objąć urząd Burmistrza Rawy Mazowieckiej.
Jest to dla mnie niezmierny zaszczyt i jednocześnie wielkie wyzwanie oraz odpowiedzialność.
Na początek chciałbym podziękować Państwu za zaufanie jakim mnie obdarzyliście i jednocześnie zapewnić, że zaangażuję się z całych sił w pracę dla dobra naszego miasta.
Pragnę podziękować moim bliskim – rodzinie i przyjaciołom, za wyrozumiałość i wsparcie.
Chcę podziękować także radnym, zarówno tym którym udało się uzyskać mandat, jak i pozostałym, za ich zaangażowanie i pomoc.
Wielkie podziękowanie kieruję także do moich kontrkandydatów – Anetty Małachowskiej i Zbigniewa Sienkiewicza za kampanię fair play. Taka postawa zachęca do aktywnej współpracy w przyszłości dla dobra Rawy.
Dziękuję ustępującemu Burmistrzowi – Dariuszowi Misztalowi i jego otoczeniu za dotychczasową współpracę i mobilizowanie mnie do działania.

Przede mną 5 lat wytężonej pracy. Mam nadzieję, że swoimi czynami przekonam do siebie także tych, którzy na mnie nie głosowali.
Jako osoba bezpartyjna, chcę być burmistrzem dla wszystkich Rawian niezależnie od ich sympatii politycznych.

Mówią, że mam w Radzie Miasta dwanaścioro radnych. To nieprawda, w Radzie Miasta zasiada piętnaścioro radnych wybranych przez Państwa i chcę pracować ze wszystkimi. Ufam, że wszystkim nam zależy na dobru, jakim jest Rawa Mazowiecka i jej mieszkańcy. Chcę być burmistrzem wszystkich Rawian, a podstawą sprawnego i efektywnego kierowania miastem jest dobra współpraca w Radzie, w urzędzie oraz współpraca z władzami różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej.

Kampania wyborcza jest już za nami, teraz trzeba wspólnie wziąć się do działania. Bo wszyscy musimy pokazać, że warto było nam zaufać, że to był dobry wybór mieszkańców.

Od dzisiaj zaczynam pracę jako Burmistrz Rawy Mazowieckiej.
Na swojego zastępcę powołam Artura Piotrowskiego. Wybrałem go, ponieważ jest człowiekiem pracowitym, posiadającym dużą wiedzę, odpowiednie umiejętności i wykształcenie do pełnienia tej funkcji. Jest on doświadczonym pracownikiem samorządowym, doskonale sprawdził się w Rawie pełniąc funkcję naczelnika wydziału gospodarki komunalnej, zarządzając RAWiK-iem, a ostatnio był dyrektorem technicznym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie.
Wspólnie z moim zastępcą, przy pomocy pracowników Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych zadbamy, aby realizowane były wszystkie cele stawiane samorządowi. Będziemy dążyć do pełnej realizacji naszego programu wyborczego.

Urząd Miasta jest podstawową jednostką organizacyjną odpowiedzialną za poprawną działalność samorządu. Jako wieloletni radny miałem okazję obserwować jego funkcjonowanie i dostrzegam tu potrzebę wprowadzenia kilku zmian.
Podobne wnioski wyciągnąłem obserwując działalność miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek.
Zarówno Urząd Miasta, jak i pozostałe jednostki organizacyjne, powinny być przyjazne dla mieszkańców. Interesanci muszą być obsługiwani przez miłych i kompetentnych urzędników.
Jednocześnie pragnę zdementować krążące plotki o totalnej wymianie kadr w urzędzie – pracownicy merytoryczni nie mają się czego obawiać – wszystkie decyzje personalne będą poprzedzone rzetelną analizą zasadności.

W przyszłym roku dużym wyzwaniem będą zmiany w naszej oświacie. Nasze rawskie szkoły są dobre, potwierdzeniem tego są wyniki egzaminów zewnętrznych. To przede wszystkim zasługa naszej zdolnej młodzieży, ale i nauczycieli pracujących z powołania i z pasją. Niestety, przeprowadzona przez rząd reforma oświaty powoduje, że w przyszłym roku czeka nas wiele wyzwań związanych z zakończeniem pracy gimnazjów i przejściem podwójnych roczników do szkół średnich. Dostrzegam wagę problemu i zdaję sobie sprawę z tego, że zadaniem burmistrza będzie udzielenie pomocy i wsparcia nauczycielom i rodzicom uczniów
objętych reformą.

Ważną częścią naszego życia jest kultura i rozrywka. W Rawie mamy dużo różnorodnych imprez kulturalnych, ale frekwencja Rawian na nich jest zbyt mała. Problem tkwi nie w ilości imprez, ale w ich dostosowaniu do oczekiwań mieszkańców. Zapowiadam szerokie konsultacje społeczne na ten temat.
Główną imprezą integrującą powinny być Dni Rawy, tu chwalimy się szkołami, sportowcami. Organizujemy turnieje szkół, klas, osiedli, ulic….
Oczekuję też większej kreatywności ze strony Miejskiego Domu Kultury, który musi żyć, wyjść do ludzi, większą wagę przykładać do promocji tego co nasze, rawskie i dobre.

Wielki potencjał widzę też w seniorach, którzy będąc na emeryturze mają więcej czasu na rozwijanie swoich pasji. Deklaruję czynną współpracę Urzędu Miasta z tą grupą społeczną.

Coraz więcej ludzi działa w wolontariacie. Jest to dobrowolne i bezinteresowne zaangażowanie społeczności na rzecz potrzebujących. Wyraża postawę szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Będę wspierał Rawski Wolontariat, bo warto pomagać.
Deklaruję osobiste zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Rawa to bardzo fajne miasto, nie tylko do mieszkania, ale i do prowadzenia działalności gospodarczej. Położenie w centrum kraju, przy drodze ekspresowej, daje możliwości ściągnięcia
inwestorów. Aby chcieli tu przyjść i wybudować swoje zakłady, należy spełnić kilka podstawowych warunków:
* przygotować kompleksowo tereny inwestycyjne;
* przygotować spójną ofertę inwestycyjną;
* prowadzić aktywne działania promujące poprzez odpowiedni marketing.
Jak ważne są nowe miejsca pracy w najbliższej okolicy wie olbrzymia grupa osób pracujących poza Rawą, dojeżdżająca nierzadko kilkadziesiąt kilometrów do zakładu pracy.
Jednak działania w kierunku pozyskiwania nowych przedsiębiorców muszą być racjonalne i nie mogą stawiać ich w pozycji uprzywilejowanej wobec istniejących.

Nie można też zapominać o bardzo ważnej infrastrukturze drogowej. Rozwój stref przemysłowych nie powinien być uciążliwy dla mieszkańców, dlatego konieczna jest budowa nowych odcinków dróg, które przejmą dokuczliwy ruch ciężarowy.
Są to trzy ważne odcinki:
* łącznik ul. Mszczonowskiej z drogą serwisową do Konopnicy;
* łącznik ul. Mszczonowskiej z ul. Skierniewicką;
* łącznik ul. Zamkowa Wola z ul. Białą.

Ważne są także remonty lub przebudowy istniejących ulic, a przy nich współpraca z innymi samorządami. Do takich zadań we współpracy z innymi samorządami będzie można zaliczyć np. przebudowę drogi wojewódzkiej prowadzącej do Opoczna oraz budowę oświetlenia na
ul. Targowej.

Ważnym zagadnieniem jest także rawskie mieszkalnictwo. W tej chwili rynek mieszkaniowy w Rawie jest w zapaści, praktycznie nie ma wolnych mieszkań na sprzedaż.
Moja koncepcja na rozwój mieszkalnictwa w naszym mieście opiera się w dużej mierze na budownictwie w ramach TBS, spółdzielczym oraz deweloperskim.
Miasto powinno tworzyć dobry klimat właśnie dla tego budownictwa i wykorzystywać lokale zwalniane w procesie rotacji.
Co mam na myśli? Nowe mieszkania w budynkach budowanych przez deweloperów, spółdzielnię czy TBS kupować będą mieszkańcy zamożniejsi zwalniając lokale spółdzielcze wybudowane w latach siedemdziesiątych. Te mieszkania miasto powinno wykupywać i przekształcać w lokale komunalne, natomiast obecne komunalne przekształcać w socjalne.
Jestem przeciwnikiem budowy nowych budynków socjalnych, bo obowiązujące przepisy określające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki prowadzą do tego, że warunki w mieszkaniach socjalnych będą lepsze od komunalnych czy spółdzielczych.
Byłem przeciwnikiem budowy budynków socjalnych przy ul. Mszczonowskiej, w samym centrum strefy przemysłowej.
Nie oznacza to jednak, że zaniecham budowy drugiego budynku. Mleko już się wylało, czy jeden, czy dwa budynki to już nie ma znaczenia. Poniesione zostały pewne nakłady, więc będę kontynuował rozpoczęte dzieło, akceptując tego konsekwencje.

Co do nowych obiektów, to rawski deweloper niebawem rozpocznie budowę sześciu budynków wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, przy ul. Księże Domki.
Kolejny budynek wielorodzinny powstanie przy ul. Katowickiej – też z rąk prywatnego
inwestora.
Będę wspierał Rawsko-Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową i namawiał do szybkiego rozpoczęcia budowy budynków przy rondzie Królewskim.
Jestem przekonany, że taki kierunek działania miasta prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu, przy mniejszym nakładzie środków finansowych i wyklucza koncentrację w jednym budynku rodzin z problemami.

Rozwój miasta to inwestycje. Obecnie najważniejszą inwestycją jest rewitalizacja. Przygotowania do rewitalizacji rozpoczęły się w 2012 roku.
Jest podpisana umowa o dofinansowanie i należy konsekwentnie ją realizować.
Co do innych zadań inwestycyjnych to z racji ograniczonego czasu wymienię te najistotniejsze:
1. Przebudowa jazu piętrzącego na Zalewie TATAR. Konieczność i pilność działania, bo któregoś dnia możemy mieć katastrofę budowlaną. Na zimę należy obniżyć piętrzenie wody, a wiosną niezwłocznie przystąpić do robót budowlanych.
2. Budowa nowej kwatery na składowisku odpadów w Pukininie. Dotychczasowa opieszałość w działaniu doprowadziła do wyczerpania możliwości deponowania odpadów na nim. Za pół roku możemy zderzyć się z rzeczywistością i koniecznością korzystania z innych składowisk, a to skutkuje nie tylko brakiem dochodu, wręcz przeciwnie – generować będzie koszty dla miasta.
3. Połączenie zbiorników wodnych zalewu Tatar – to ruch, który musimy wykonać, by dalej rozwijać tą rekreacyjną przestrzeń miasta.
4. Trzeba wybudować ścieżkę rowerową łączącą dwa skrajne osiedla. Projekt, o którym przez lata się mówi wreszcie musi dojść do skutku. Widzę, że rawianie cenią sobie rekreację, dlatego też jest to ogromnie ważne.
5. Budowa Centrum Aktywizacji Rodziny, w skład którego w wejdzie Świetlica Środowiskowa, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dom dziennego pobytu dla ludzi starszych i niepełnosprawnych to również inwestycja bardzo pożądana w Rawie.
6. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 – też jest bardzo ważna inwestycją.

To są najważniejsze i najdroższe zadania, z którymi powinniśmy się zmierzyć w nadchodzącej kadencji. Ale nie jedyne, o innych mówiliśmy w naszym programie wyborczym. Nie możemy też pominąć mniejszych zadań, które wpływają na zdrowie i poprawiają komfort codziennego życia, polegających na likwidacji smogu, naprawie dróg i chodników, czy likwidacji barier architektonicznych.
Są też takie drobiazgi, jak np. doświetlenie przejść dla pieszych, zwiększenie ilości ulicznych koszy na śmieci, czy zbyt niskie ławki, utrudniające siadanie starszym osobom.
Wszystko to będziemy konsekwentnie realizować.

Dzisiaj przyjmuję urząd Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Na starcie chcę zapewnić Was, że dołożę wszelkich starań, aby w Rawie żyło się lepiej i wygodniej.

Na zakończenie jeszcze raz chcę podziękować ustępującemu burmistrzowi – Dariuszowi Misztalowi za czteroletnią pracę na rzecz rawskiej społeczności. Doceniam Jego wysiłek i zaangażowanie.
Zapewniam, że będę kontynuował zadania zapoczątkowane w mijającej kadencji, w szczególności te istotne dla Rawian.

Dziękuję bardzo.

Piotr Irla – burmistrz Rawy Mazowieckiej

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz