Geotermia szansą na tańszą energię? Do tego w Rawie Mazowieckiej przekonywali naukowcy promujący wykorzystanie geotermalnych zasobów ziemi… 

erawaMiasto
komentarzy

Wykorzystanie wód geotermalnych będzie szansą dla Rawy Mazowieckiej na tańsze ciepło? Do tego, między innymi lokalnych samorządowców, przekonywali przedstawiciele organizacji zajmujących się poznaniem i wykorzystaniem geotermalnych zasobów kraju. Rawę odwiedzili naukowcy z Polskiej Geotermalnej Asocjacji oraz Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce. 

Poniedziałkowe spotkanie było poniekąd jednym z pierwszych działań jakie zainicjował nowy Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Paweł Olejnik. Ratusz przed szefem ZEC postawił niełatwe zadanie obniżenia ceny ciepła w Rawie. Jednym z pomysłów, który teoretycznie mógłby się przyczynić do zmian, jest wykorzystanie naturalnych geotermalnych zasobów.
— Koszty energii cieplnej w mieście są dość wysokie, w konsultacjach z burmistrzem stwierdziliśmy, że należy szukać tańszej energii cieplnej dla Rawy. Aspekt ekologiczny ma tu również szalenie duże znaczenie. Jednym z rozwiązań, które można wykorzystać obok kogeneracji, jest właśnie szeroko pojęte wykorzystanie zasobów geotermalnych. Zorganizowana konferencja była okazją do pogłębionej analizy w oparciu o dane, które dotycząca naszego regionu. Jaki będzie finał tego pomysłu, to wszystko zależy od czynników ekonomicznych — tłumaczył prezes ZEC Paweł Olejnik.

Przedstawiona przez naukowców idea wykorzystania złóż geotermalnych do produkcji ciepła i energii elektrycznej wydaje się ciekawa. Zaproszeni goście zapewniali, że położenie miasta pozwala na efektywne skorzystanie z zasobów ziemi.
— Na podstawie blisko stuletniej praktyki zachodu, jak również najnowszych danych statystycznych wynika, że geotermia jest najtańszym źródłem energii z wszystkich technologii opartych na odnawialnych źródłach energii na świecie. Naszym skarbem jest przetworzona energia we wnętrzu ziemi, którą tylko należy wydobyć na powierzchnię i wykorzystać — zapewniał profesor Jacek Zimny, Przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Miasto do pomysłów przedstawionych przez naukowców podchodzi jak na razie z pewnym dystansem, a wszystko jest uzależnione oczywiście od kosztów. Wykonanie odwiertu i instalacji, która pozwoliłaby w szerokim stopniu skorzystać z zasobów ziemi, wiąże się z wielomilionowymi inwestycjami. Nad tematem ma zastanowić się także lokalna Rada Miasta, która być może podejmie specjalną intencyjną uchwałę w sprawie włączenia się w konsorcjum pracujące na rzecz wdrażania nowych rozwiązań.
— Pomysł jest dobry, tyle że drogi. Cała sztuka powodzenia polega na znalezieniu odpowiedniego montażu finansowego, żeby można było sfinansować to zadanie. Wchodzenie w pewnego rodzaju konsorcjum według mnie nie jest jednak najlepszym pomysłem. Podobnych wspólnych idei było kilka np. odnośnie budowy pływalni, czy innych zadań i to nie wychodziło najlepiej. W którymś momencie gminy wycofywały się — podsumowywał po spotkaniu radny Rady Miasta Piotr Irla.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz