Hala Tatar przejdzie gruntowną termomodernizację. Inwestycję szacuje się na ponad 2 mln zł

erawaSport
komentarzy

Rawa Mazowiecka pozyskała środki zewnętrzne na termomodernizację najstarszego obiektu sportowego w mieście. Hala Tatar już w przyszłym roku zmieni swoje oblicze. 

Po blisko 40 latach Hala Tatar w Rawie Mazowieckiej doczeka się generalnego remontu elewacji i dachu. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na 2,2 mln zł, jednak gdyby nie zewnętrzne dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego w wysokości 1,4 mln zł, inwestycji tej nie udałoby się przeprowadzić. 
– Wychodzę z założenia, że w momencie dużego uszczuplenia budżetu miasta, musimy realizować głównie te zadania, na które udaje się pozyskiwać dofinansowanie – mówi burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla. 

Zgodnie z zapisami w umowie, do podpisania której doszło 7 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim, cała inwestycja ma zostać przeprowadzona i rozliczona do końca 2021 roku. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na realizację tego zadania. W bieżącym roku ma być opracowana cała dokumentacja techniczna, a pozostałe prace zaplanowano na kolejny rok kalendarzowy. 

Więcej o założeniach zadania dowiecie się z rozmowy samorządowej z burmistrzem Piotrem Irlą. 

Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało środki na realizację zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej” w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja Budynków Podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz