Inwestycja warta 30 milionów złotych. Modernizacja rawskiego szpitala na liście priorytetów Kontraktu Terytorialnego…

erawaPowiat
komentarzy

Na kwotę 30 milionów złotych opiewa wniosek powiatu rawskiego związany z modernizacją szpitala. Znalazł się on na liście priorytetowych zadań w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Powiat chce, przy współpracy z innymi samorządami oraz prywatnym operatorem medycznej placówki, podjąć się próby sfinalizowania przedsięwzięcia. – Nigdy wcześniej nie mieliśmy sytuacji uznania potrzeby rozbudowy rawskiego szpitala przez organ takiego szczebla jakim jest Rada Ministrów – zaznacza Starosta Rawski Józef Matysiak.

Powiat wniosek składał w połowie 2012 roku. Modernizacja szpitala była jednym z czterech pomysłów, które miały stać się regionalnymi priorytetami. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął jednak decyzję, że realnie będą rozpatrywane jednie te wnioski, które opiewają na kwotę powyżej 20 milionów złotych. To sprawiło, że tylko pomysł związany ze szpitalem, finalnie został wzięty pod uwagę. Do zdobycia jest dofinansowanie na poziomie nawet 85% wartości inwestycji. Powiat rawski pozostałą część kwoty chce zgromadzić poprzez współpracę z samorządami oraz prywatnymi partnerami.
– Zapisaliśmy w tym wniosku możliwość pozyskiwania środków z samorządów gminnych. Pragnę się po raz kolejny zwrócić do poszczególnych samorządów o wsparcie. Jestem przekonany, że takie wsparcie otrzymamy w szczególności z miasta Rawa Mazowiecka. Będzie to okazja, żeby potwierdzić, określić swoją relację do problemów ochrony zdrowia w powiecie. Uchwała Rady Ministrów daje także możliwość pozyskiwania środków od podmiotów niepublicznych. Będziemy ten wniosek rozbudowywać. Jesteśmy po rozmowie z zarządem naszego operatora, który wyraża wielką gotowość do współfinansowania tego przedsięwzięcia – tłumaczy Józef Matysiak.

„Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego”, tak dokładnie brzmi tytuł zgłoszonego projektu. Proponowane zadania podzielone są na dwie części, dotyczące kwestii inwestycyjnych oraz tych związanych z zarządzaniem placówką. W części inwestycyjnej planowana jest rozbudowa szpitala (dwukondygnacyjny pawilon, około 1500 metrów kwadratowych), budowa nowej kotłowni gazowej z przebudową ciągów ciepłowniczych oraz termomodernizacja i remont już istniejących budynków. W grę wchodzi również wyposażenie medycznego obiektu. Jeśli chodzi zaś o część administracyjną, we wniosku pojawia się pomysł wdrożenia nowego systemu komputerowego oraz systemów zarządzania jakością.

Pozytywne decyzje związane z szansą na realizację projektu nie zmieniają aktualnych zobowiązań dzierżawcy rawskiego szpitala. Operator, grupa AMG Centrum Medyczne, według umowy zawartej z powiatem, nowy pawilon ma wybudować do końca 2016 roku.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz