Inwestycja z niemałymi problemami. Po kilku latach prac, wreszcie zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Żydomicach…

erawaMiasto
komentarzy

Po ponad siedmiu latach przygotowań i realizacji inwestycji, nareszcie dobiegła końca pierwsza faza uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Rawie Mazowieckiej. W miniony piątek (7.11) zakończono kontrakt na roboty budowlane mające na celu rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Żydomicach.   

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Rawie Mazowieckiej mocno dało się we znaki mieszkańcom miasta, którzy powoli zapominają o utrudnieniach związanych z realizacją inwestycji. Zakres projektu objął modernizację i rozbudowę 10 km sieci kanalizacyjnej, 4 km kanalizacji deszczowej oraz 8 km sieci wodociągowej na terenie Rawy. Inwestycja objęła również modernizację oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w pobliskich Żydomicach. Tam prace zakończyły się w miniony piątek. Zadanie na pewno nie należało do łatwych, o czym świadczyć mogą cztery lata realizacji. Problemy pojawiły się między innymi z rzetelnością wykonawcy projektu.
– Cały projekt to koszt 80 mln złotych, modernizacja oczyszczalni 28 mln. Takiego dużego projektu w Rawie Mazowieckiej jeszcze nie realizowaliśmy – mówił burmistrz Eugeniusz Góraj.

Trudności w realizacji związane były także z technicznym aspektem funkcjonowania oczyszczalni. Inwestycję trzeba było pogodzić z nieprzerwanym funkcjonowaniem oczyszczalni, co znacząco ograniczało zakres prowadzonych w jednym czasie prac. Finał jest jednak zadowalający.
– Jesteśmy w stanie przyjąć więcej ścieków komunalnych, dowożonych, ponadto parametry wody oczyszczonej zbliżone są do wody płynącej w rzece Rawce, a nawet i lepsze. Stąd też modernizacja oczyszczalni sprawiła, że przestaliśmy degradować środowisko – wymieniał Artur Piotrowski, prezes RAWiK-u.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz