Józef Matysiak ponownie wybrany starostą. Powiat rawski widocznie podzielony między PSL a PiS.

erawaPowiat
komentarzy

10 do 7. Tak w skrócie można opisać wczorajszą (20.11) sesję VI kadencji Rady Powiatu Rawskiego. Każde z przeprowadzonych głosowań kończyło się takim podziałem głosów za PSL i przeciwko niemu. Mimo to kluczowe decyzje na najbliższe 5 lat zapadły. 

Wczorajsza sesja Rady Powiatu miała mieć charakter uroczysty i dotyczyć jedynie formalnego podziału stanowisk w najbliższej kadencji samorządowej. Okazało się jednak, że było to także wyraźne zaznaczenie podziału wśród radnych na kluby polityczne. Każde z głosowań kończyło się bowiem rozłożeniem głosów: 10 za pochodzących od samorządowców z PSL i 7 głosów wstrzymujących się lub przeciwko od tych z PiSu. 

fot. Radni składający przysięgę.

Jednak nie tylko wyniki głosowań umocniły w przekonaniu, że w stosunku do rządzących powstała wzmocniona, w porównaniu do poprzedniej kadencji, opozycja. Kandydatura na funkcję starosty padła jedynie z klubu PSL – dotychczasowy włodarz Józef Matysiak. Grupa radnych PiS wystosowała jedynie oświadczenie. 
– (…) Tegoroczne wybory dobiegły końca, radni wybrani w demokratycznych wyborach złożyli swoje ślubowania. Wolą wyborców było, żeby w trakcie trwania najbliższej kadencji naszym powiatem rządziło Polskie Stronnictwo Ludowe, dysponujące stosowną większością do powołania odpowiednich władz. Wolą suwerena stało się również, by przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości byli opozycją. Szanujemy wynik wyborów toteż nie będziemy zgłaszać ani swojego kandydata na stanowisko starosty ani członków Zarządu Rawskiego. Jednocześnie oświadczamy, że nie możemy poprzeć kandydatów PSLu, których obarczamy odpowiedzialnością za dotychczasowe zarządzanie powiatem rawskim, w tym w szczególności za doprowadzenie do fatalnej sytuacji finansowej podmiotu prowadzącego szpital – odczytywał w trakcie sesji radny Adrian Galach. 

Tym samym pod głosowanie został oddany tylko jeden kandydat, którego przewagą 10 głosów za wybrano na kolejną kadencję. 
– Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach, dyskusji przedwyborczej, kierowali się swoimi racjami, nie ulegali oszczerczej propagandzie narysowanej przez niektórych naszych konkurentów, do tego komitet PSL nie schodził proponując programowe rozwiązania i znalazło to uznanie w oczach wyborców poprzez wynik. Tak jak i w kampanii wyborczej, jak w poprzednich latach pragnę złożyć jasną deklarację, pracowaliśmy i chcemy pracować na rzecz mieszkańców ziemi rawskiej, na rzecz poprawy życia, rozwoju ziemi rawskiej. I nieistotne jest jakie kto ma poglądy, istotne jest na ile potrafimy wspólne pogromadzać się wokół takiego celu jakim jest rozwój naszego powiatu. Do tego działania będziemy zapraszać wszystkich – mówił tuż przed głosowaniem Józef Matysiak. 

Podobnie rzecz miała się z wyborem wicestarosty, na wniosek Józefa Matysiaka został nim Jacek Otulak. 

Z takim samym podziałem głosów odbyło się również głosowanie na przewodniczącego Rady Powiatu. Tu radni do wyboru mieli kandydatury Marii Charążki i Adriana Galacha. Zwyciężczyni na swojego zastępcę wytypowała Ryszarda Imiołę, który w głosowaniu, oczywiście 10 do 7, ponownie pokonał Adriana Galacha. 

W trakcie obrad wyłoniono także członków Zarządu Powiatu Rawskiego. Zostali nimi: Grzegorz Sefaniak, Henryk Majewski oraz Jarosław Kobierski. Wszyscy samorządowcy uzyskali 10 głosów za i 7 przeciwko. 

Więcej zdjęć z sesji Rady Powiatu znajdziecie tutaj. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz