Już w marcu ruszy nabór do rawskich szkół i przedszkoli. Informujemy o terminach rekrutacji i spotkań z dyrektorami placówek

erawaMiasto
komentarzy

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej rozpocznie się już za kilka dni. Sprawdźcie harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Nabór na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 1 marca. W związku z realizacją projektu pn.: „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata”, będzie on prowadzony wyłącznie elektronicznie poprzez stronę: portal.vulcan.net.pl. 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych będzie prowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem:
01.03 – 31.03 – złożenie wniosku o przyjęcie,
do 12.04
– weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,
17.04
– podanie do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
17.04 – 26.04 – złożenie przez rodzica kandydata oświadczenia wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej
30.04 –
podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Przypominamy, że od kilku lat oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich zorganizowane są w szkołach podstawowych, dzięki czemu dzieci do nich uczęszczające mogą w przyjazny i płynny sposób zaaklimatyzować się w szkole, do której będą później zapewne uczęszczać już jako uczniowie pierwszych klas. Nauka w oddziałach „0” prowadzona jest przez wykwalifikowany personel (podobnie jak w przedszkolach jest to dwóch nauczycieli wychowawców oraz woźna oddziałowa, a w przypadku oddziałów integracyjnych zatrudniony może być również nauczyciel wspomagający) w klasach przystosowanych do wzrostu i wymagań dzieci w tym wieku.

Szkoły posiadają również zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb młodszych dzieci (dzieci są odprowadzane do łazienek przez woźną oddziałową, tak aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zwłaszcza na początku edukacji na tym poziomie).

Dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach w godzinach 7:30 – 16:30 oraz skorzystania za odpłatnością z częściowego lub pełnego wyżywienia wedle indywidualnych potrzeb.
Kandydaci do oddziałów przedszkolnych składają wnioski o przyjęcie za pomocą aplikacji „Nabór do przedszkoli” i podobnie jak dzieci ubiegające się o przyjęcie do przedszkola mogą wybrać trzy szkoły, przy czym pierwsza z nich jest traktowana jako ta, do której przede wszystkim dziecko ma być zapisane. Dwie kolejne szkoły są placówkami drugiego i trzeciego wyboru jeśli w pierwszej zabraknie wolnych miejsc.

Pamiętajmy również, że po rejestracji elektronicznej wniosek musi zostać wydrukowany, podpisany i złożony wraz z odpowiednimi załącznikami, które będą miały wpływ na otrzymanie dodatkowych punktów w naborze (np. o wielodzietności rodziny kandydata, o planowanym pobycie w placówce powyżej 5h, czy zaświadczenie o pracy rodziców) do placówki, którą wybraliśmy jako pierwszą. Oświadczenia będą publikowane w zakładce „Pliki do pobrania”, a zaświadczenia należy pobrać ze swojego zakładu pracy.

Kandydaci do klas I szkół podstawowych, którzy chcą uczęszczać do szkół zgodnie ze swoim obwodem zamieszkania składają wyłącznie „Zgłoszenie ucznia obwodowego” i nie ma tu potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Natomiast wniosek o przyjęcie do klasy I należy złożyć w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa. Tu również pamiętajmy o załącznikach wpływających na otrzymanie dodatkowych punktów.

Urząd Miasta zachęca także rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do udziału w spotkaniach z dyrekcjami szkół, które odbędą się w następujących terminach:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 19: 7 marca 2019 r.  (czwartek), godz. 17:00;
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2: 4 marca 2019 r. (poniedziałek), godz. 16:00;
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. K. Wielkiego 28: 4 marca 2019 r. r. (poniedziałek), godz. 17:30.

O wszelkich ewentualnych zmianach informować na bieżąco, prosimy również o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronach naborów.

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz