Kasa w ratuszu już niebawem zamknięta na stałe. Podpowiadamy gdzie dokonywać wpłat

erawaMiasto
fot. pixabay.com
komentarzy
 

Z dniem 30 kwietnia 2022 r. zlikwidowana zostaje kasa Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej. Poniżej podajemy jak uiszczać opłaty. 

Wszelkie opłaty bez prowizji bankowej będzie można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej:

  • w Oddziale banku w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 9A,
  • w filii banku w Rawie Mazowieckiej, ul. Jerozolimska 14A.

Przypominamy numery rachunków bankowych: 
24 9291 0001 0054 2395 2000 0010
(w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązują konta indywidualne podane w decyzji)
dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, czynszu dzierżawnego, użytkowania  wieczystego, zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

04 9291 0001 0054 2395 2000 0370 (w przypadku opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązują indywidualne konta wskazane w zawiadomieniu)
dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 dotyczy vadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucji

51 9291 0001 0054 2395 2000 0300 dotyczy wpłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny

Terminale płatnicze

Płatności będzie można również dokonać za pośrednictwem terminali płatniczych. W Urzędzie Miasta będą dostępne terminale płatnicze na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach.

System e-Podatki

Płatności podatkowe będzie można zrealizować również poprzez Serwis internetowy e-Podatki dostępny na stronie miasta w zakładce „Dla mieszkańca”, e-Urząd oraz pod bezpośrednim adresem internetowym eurzad.rawamazowiecka.pl, gdzie znajdą Państwo procedurę jak należy zalogować się na swoje konto.

Usługa e-Podatki umożliwia całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy Miasto Rawa Mazowiecka zobowiązaniach finansowych. Informacje są tożsame z danymi w systemie informatycznym Urzędu Miasta, a przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

Użytkownikiem systemu e-Podatki może być zarówno osoba prawna jak i fizyczna. 

Za pośrednictwem serwisu internetowego podatnik może:

  • sprawdzić aktualne wysokości zobowiązań wobec gminy,
  • sprawdzić zaległości jeśli takie występują,
  • wygenerować blankiet opłat lub opłacić należności za pomocą usługi Blue Media.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz