Kolejna batalia o Budżet Obywatelski. Ruszyło głosowanie na zakwalifikowane projekty

erawaMiasto
komentarzy

Najpierw burza mózgów, wymyślanie i składanie projektów, a także ocena merytoryczna. Teraz czas na Wasz ruch – zagłosujcie w Budżecie Obywatelskim Rawy Mazowieckiej na 2023 rok. 

Tylko do 6 grudnia możecie wpłynąć na to, w jaki sposób wydane zostanie 200 tysięcy złotych z budżetu naszego miasta. Ruszył bowiem kolejny etap realizacji Budżetu Obywatelskiego. Do wyboru macie 10 projektów zgłoszonych przez rawian. O ich realizacji zdecyduje liczba zdobytych głosów. 

Listę pomysłów, które pomyślnie przeszły merytoryczną weryfikację znajdziecie poniżej. Projekty, zgodnie z regulaminem, podzielone zostały na te z obszaru rewitalizacji (do wydania 50 tysięcy złotych) oraz te z pozostałego terenu miasta (do wydania 150 tysięcy złotych). 

Warto wspomnieć, że głosować może każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który w dniu głosowania ma ukończone 13 lat. Swoją kartę z głosami można oddać tylko raz, ale zaznaczyć możecie na niej maksymalnie 5 projektów w obydwu kategoriach. Wzór karty znajdziecie –> tutaj

Głosowanie odbywa się na kilka sposobów:
– mailowo pod adresem: [email protected] jako temat wiadomości wpisując Budżet Obywatelski, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów,
– w formie papierowego głosu złożonego do urny ustawionej w Urzędzie Miasta pl. Piłsudskiego 5,
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka z dopiskiem: Budżet Obywatelski.

Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:
– karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie,
– na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego,
– oddano głosy na więcej niż 5 projektów,
– mieszkaniec oddał więcej niż jedną kartę do głosowania.

Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu – do 16 grudnia 2022 r. 

W projekcie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka mogą być uwzględnione te projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym, przy czym minimalna liczba głosów uzyskanych w trakcie głosowania przez projekt rekomendowany do realizacji nie może być mniejsza niż 20.

Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie zadań.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz