Kolejna sesja Rady Powiatu już w najbliższy piątek (8.03). Sprawdźcie nad czym pochylą się radni

erawaPowiat
komentarzy

Powiatowa sesja zaplanowana została na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Poniżej przedstawiamy porządek obrad i przypominamy, że sesje mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każdy.

W porządku obrad znalazły się chociażby informacja o bieżącej sytuacji rawskiego szpitala, czy też o sytuacji na lokalnym rynku pracy w naszym powiecie. 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Stulecie Publicznych Służb Zatrudnienia- informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Rawskim za 2018 rok;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039;
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym powiatu rawskiego;
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2018;
10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku;
11. Informacja Dyrektora SPZOZ o bieżącej sytuacji Szpitala im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej;
12. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady;
13.Wnioski i oświadczenia Radnych;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie obrad.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz