Kolejne inwestycje ZGO Aquarium. Spółka jeszcze w tym roku wybuduje kompostownię wartą około 8 mln zł…

erawaMiasto
komentarzy

Zakład Gospodarki Odpadami Aqurium, choć może kojarzyć się głównie z pływalnią, w Rawie Mazowieckiej zajmuje się przede wszystkim gospodarowaniem odpadami. Do końca roku spółka planuje wybudować kompostownię śmieci innych niż niebezpieczne i obojętne, oczywiście wraz z niezbędną infrastrukturą. Całe zadanie to kwota około 8 mln zł. Realizacja inwestycji pozwoli kompleksowo uzupełnić Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Spółka zajmująca się w Rawie Mazowieckiej gospodarowaniem odpadami komunalnymi przystępuje do kolejnego etapu rozwoju. Wśród tegorocznych planów inwestycyjnych znajduje się modernizacja linii do segregowania zgromadzonych śmieci, budowa kolejnej kwatery, w której będzie można składować azbest, a także budowa kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ostatnie z wymienionych zadań będzie realizowane w pierwszej kolejności.
– Kompostownia powinna być gotowa na przełomie października, listopada tego roku. Dokładny koszt tej inwestycji będzie znany dopiero po przeprowadzeniu przetargu, który będzie ogłoszony około maja. Dzięki tej inwestycji Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych będzie 100% obiektem, będziemy samowystarczalni. Równolegle będziemy modernizować linię do segregacji odpadów – mówi prezes spółki Włodzimierz Misztal.

By ZGO Aquarium mogło przystąpić do realizacji zadania, potrzebuje uzyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednym z warunków jej otrzymania jest konieczność zabezpieczenia spłaty wnioskowanej kwoty. W tym przypadku niezbędna jest więc pomoc Urzędu Miasta. Radni na ostatniej sesji (4.03) jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości komunalnych należących do miasta. Wśród obciążonych budynków znalazły się SP Nr 2, przedszkola Nr 1, 2 i 3.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz