Tylko dwa razy rawska prokuratura odstąpiła od wszczęcia postępowania w związku z posiadaniem niewielkiej ilości narkotyków…

erawaMiasto
fot.sxc.hu
komentarzy

Tylko dwa razy rawska prokuratura odstąpiła od wszczęcia postępowania karnego w związku z posiadaniem niewielkiej ilości narkotyków. Te dwa przypadki stanowią 5% wszystkich spraw związanych z narkotykami w Rawie Mazowieckiej, mających miejsce w 2012 roku.

Możliwość umarzania postępowań dała prokuraturze nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z grudnia 2011 roku. Od tamtego czasu, wedle artykułu 62 wymienionego dokumentu, jeżeli sprawa dotyczy nieznacznej ilości narkotyku przeznaczonego na własny użytek, prokuratura może umorzyć postępowanie. Bierze wtedy, między innymi, pod uwagę okoliczności popełnienia czynu. W praktyce prawny zapis nie daje szczegółowych wytycznych, a dowolność postanowień w tej sprawie zostawiona jest prokuratorom. Do dziś brakuje chociażby jasnych wytycznych, co prokuratorzy mają rozumieć pod stwierdzeniem „nieznaczna ilość”.

Przypadki umarzania postępowań częste nie są, choć się zdarzają. W Rawie Mazowieckiej na 40 spraw związanych z narkotykami, tylko w dwóch przypadkach skorzystano z tej prawnej furtki. Jak mówi prokurator Andrzej Nowak, taka szansa jest szczególnie ważna dla młodych ludzi, którzy najczęściej zatrzymywani są z małymi ilościami środków odurzających. Żeby do umorzenia w ogóle mogło dojść, sytuacja musi mieć charakter przypadkowości. W praktyce chodzi tu o osoby, które pierwszy raz wstąpiły na nielegalną ścieżkę, a przy sobie nie mają więcej niż jedną działkę, przygotowaną do spożycia – objaśnia prokurator.

Istotny jest również rodzaj posiadanego środka odurzającego. Szansę na umorzenie mają jedynie sympatycy marihuany. Posiadanie innych używek jest jednoznaczne z przystąpieniem do wszczęcia śledztwa. W praktyce, posiadanie narkotyków według polskiego prawa może skończyć się karą pozbawienia wolności, nawet do lat trzech.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz