Laptopy za blisko 70 tysięcy złotych. Biała Rawska zakupiła sprzęt dla szkół

erawaBiała Rawska, Powiat
komentarzy

28 laptopów trafiło do szkół z Gminy Biała Rawska. Wszystko to w ramach programu „Zdalna Szkoła”. 

Sprzętu komputerowego nigdy dość. Zwłaszcza w placówkach oświatowych, w których dzieci nabywają podstawowe umiejętności z jego obsługi. Dlatego też Gmina Biała Rawska przystąpiła do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego internetu ” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

I tak, pod koniec maja bieżącego roku, dyrektorzy szkół zostali zaproszeni do Urzędu Miasta i Gminy na podpisanie protokołów przekazania i odbiór zakupionego sprzętu.

W ramach programu udało się zakupić 28 laptopów, za łączną kwotę 69 972 zł.
fot. Gmina Biała Rawska 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz