Miasto ogłosiło przetarg na odbiór odpadów komunalnych. To kolejny ważny krok w realizacji ustawy śmieciowej. Sprawdźcie szczegóły…

erawaMiasto
komentarzy

Urząd Miasta ogłosił przetarg wyłaniający firmę, która zajmie się odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości. To kolejny etap realizacji tzw. ustawy śmieciowej, która na samorządy nałożyła obowiązek zajmowania się odpadami produkowanymi przez mieszkańców. Składanie ofert jest możliwe do 22 maja, do godziny 10:00. Problem śmieci w mieście nie jest mały. Jak czytamy w przetargu, rawianie rocznie produkują ponad 4 tysiące ton śmieci.

Przedmiotem przetargowego zamówienia jest odbieranie i przekazanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Dokumenty przetargowe, a w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia, precyzyjnie regulują, między innymi sposób oraz częstotliwość wywożenia śmieci.

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych
Wszystko dotyczy dwóch głównych kategorii odpadów, czyli niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie. W przypadku mieszkańców zamieszkujących budynki jednorodzinne, odpady niesegregowane będą zabierane w pojemnikach o pojemności 120 lub 240 litrów, jeden raz w tygodniu, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
W przypadku segregowanych śmieci, zbiórka będzie odbywać się w systemie workowym. Mieszkańców będą obowiązywać worki w 5-ciu kolorach, przeznaczone do poszczególnych śmieci. I tak odpowiednio: worek biały – odpady z tworzyw sztucznych, niebieski – papier i tektura, zielony – odpady ze szkła, żółty – surowce wtórne oraz szary na metale i opakowania wielomateriałowe. Worki będą miały różną pojemność, od 120 do 60 litrów.

Różny jest także czas wywozu śmieci w zależności od danego rodzaju odpadu. Najczęściej zabierane będą worki zawierające tworzywa sztuczne oraz metale (raz na dwa tygodnie). Najrzadziej worki ze szkłem (raz na dwa miesiące). Pozostałe odpady komunalne ulegające biodegradacji również będą wywożone w specjalnych workach. W sezonie zimowym co dwa, w sezonie letnim co tydzień.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych
Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku zabudowań wielorodzinnych. Tam śmieci będą wywożone z pojemników zbiorczych o pojemności 1100 litrów. Śmieciarka na osiedlach pojawi się dwa razy w tygodniu. W przypadku zbiórki selektywnej obowiązywał będzie system pojemnikowy. W okolicach budynków pojawią się tzw. zestawy recyklingowe o pojemności od 1500 do 2000 litrów. W tym przypadku również będzie obowiązywała odpowiednia kolorystyka. Pojemnik żółty na tworzywa sztuczne, niebieski na papier i tekturę oraz zielony na odpady szklane. W tym przypadku pojemniki mają być wywożone nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, przy zachowaniu ciągłego monitoringu stanu śmietników. W tym przypadku odpady ulegające biodegradacji również będą odbierane w systemie workowym.

Przetarg reguluje także kwestie bardziej szczegółowe, między innymi te dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych. Specjalne zbiórki mają być przeprowadzane dwa razy do roku, w maju oraz grudniu.

Szacunkowo w Rawie Mazowieckiej, zgodnie z przetargiem, potrzebne będzie ponad 1700 pojemników 120 litrowych, ponad 200 dużych pojemników oraz blisko 50 zestawów recyklingowych. Warto dodać, iż w 2012 roku rawianie wyprodukowali łącznie ponad 4 tysiące ton odpadów.

 

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz