Miej swoje zdanie w sprawie planowanych zmian na osiedlu Tatar w Rawie Mazowieckiej. Ratusz szykuje się do konsultacji z mieszkańcami

erawaMiasto
komentarzy

Niebawem ruszą prace nad harmonogramem konsultacji społecznych w Rawie Mazowieckiej. W trakcie działań będą omawiane założenia do planu miejscowego dla obrębu 7, czyli krótko mówiąc – osiedla Tatar. Opinie mieszkańców zbierane będą w formie ankiety internetowej, podczas dwóch wizji w terenie na obszarze obrębu 7 oraz podczas spotkania warsztatowego.

Wszystkie działania związane z konsultacjami są wynikiem przystąpienia do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, którego celem jest zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu planu miejscowego. Dlatego też tak istotne jest, aby to właśnie sami rawianie wypowiedzieli się w kwestii planowanych zmian. 
– Tak naprawdę prace nad stworzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 7 rozpoczęły się po podjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka, we wrześniu 2017 r., uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego planu. Po rozpoczęciu konsultacji, wspólnie z mieszkańcami stworzone zostaną założenia do projektu miejscowego planu, pozwalające na sformułowanie m.in. definicji usług w zabudowie usługowej i w zabudowie mieszkaniowej, a także określone zostaną parametry zabudowy (wysokość zabudowy, ilość kondygnacji, wielkość działki budowlanej, czy wielkość powierzchni biologicznie czynnej), oraz ustalony zostanie przebieg nowych dróg w układzie komunikacyjnym – mówi Magdalena Bernacik, naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami w rawskim Urzędzie Miasta.

Obecnie w ratuszu trwają przygotowania do stworzenia harmonogramu wspomnianych konsultacji. Te rozpoczną się od rozpropagowania wśród mieszkańców miasta, w szczególności mieszkańców obrębu 7, ulotki informacyjnej, w której zostaną umieszczone informacje dotyczące procedury uchwalania nowego planu oraz zaplanowanych kolejno działań. Ulotka zostanie dostarczona do każdego właściciela działki położonej w obszarze obrębu nr 7 przez pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Konsultacje zostaną podzielone na trzy etapy. 

Ankieta źródłem informacji
Pierwszą formą konsultacji będzie ankieta skierowana głównie do mieszkańców obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka. Informacja o możliwości wypełnienia ankiety zostanie rozpowszechniona w formie ulotki, która dotrze do każdego mieszkańca oraz w postaci zapowiedzi w lokalnej prasie, radio i internecie. Ankieta będzie miała na celu zdiagnozowanie potrzeb przestrzennych mieszkańców, a te pozwolą na zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. 

Wizje w terenie drugim etapem konsultacji
Jedna z wizji odbędzie się na obszarze, dla którego przeznaczenie w planie będzie się zmieniało z terenu rolnego na mieszkaniowy. Druga natomiast odbędzie się na obszarze, dla którego przeznaczenie w planie będzie się zmieniało z terenu produkcyjnego na usługowy.
– Na obie wizje zaproszony zostanie właściciel nieruchomości oraz mieszkańcy. Podczas rozmowy poznamy ich oczekiwania, odpowiemy wstępnie na pytania dotyczące możliwości realizacji tych zamierzeń. Po tym etapie stworzony zostanie roboczy szkic koncepcji zagospodarowania obu terenów, który zostanie przedstawiony na spotkaniu z mieszkańcami  – tłumaczy naczelnik Bernacik.

Spotkanie warsztatowe drogą do wspólnego celu
Trzecią formą konsultacji będzie spotkanie warsztatowe. Zostanie ono zorganizowane w hali sportowej Tatar, a więc bezpośrednim sąsiedztwie do konsultowanego terenu. Warsztaty mają stać się osiągnięciem dwóch celów: podsumowania ankiety i obydwu wizji w terenie oraz umożliwienie skonsultowania przygotowanych przez planistę założeń do sporządzenia projektu planu, które będą bazować na wynikach ankiety i wizji w terenie.

Przypominamy, że obszar obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka obejmuje tereny położone przy ul. Wyzwolenia, ul. Tomaszowskiej, ul. Słowackiego, ul. Katowickiej, ul. Wierzbowej, ul. Akacjowej, ul. Zielonej, ul. Kaczeńcowej, ul. Różanej, ul. Tulipanowej, ul. Żeromskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa, ul. Sienkiewicza, ul. Dąbrowskiej, ul. Tuwima, ul. Kochanowskiego, ul. Żmichowskiej, ul. Konopnickiej, ul. Fredry, ul. Staffa, ul. Dolnej, ul. Górnej, ul. Makuszyńskiego, ul Brzechwy, ul. Asnyka, ul. Korczaka oraz ul. Zapolskiej.

Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym każdy mieszkaniec będzie mógł mieć wpływ na tworzenie planu miejscowego tego terenu. O organizacji konsultacji społecznych założeń do planu miejscowego dla obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka oraz procedurach związanych z tworzeniem planu mogą się Państwo dowiedzieć więcej w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz