Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej w naszym mieście

erawaMiasto
      Artykuł sponsorowany
komentarzy

Drodzy mieszkańcy, 
zwiększający się ruch drogowy, rozwój urbanistyczny oraz dynamiczne zmiany w strefie zrewitalizowanej naszego miasta, postawiły przed nami nowe wyzwania. Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii usprawnienia ruchu drogowego, który stał się dla nas priorytetem. 

Zobowiązujemy się do realizacji kluczowych inwestycji drogowych, mających na celu poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Zaplanowane działania 

* Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zamkowa Wola i Targową.
*
Realizacja kolejnego ronda na skrzyżowaniu ulic Zamkowa Wola, Opoczyńska i Aleksandrówka. 
* Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Reymonta, Targowa i al. Konstytucji 3 Maja. 
* Budowa nowej drogi łączącej ul. Mszczonowską z drogą wojewódzką nr 725 i ul. Aleksandrówka, z przewidzianym wykorzystaniem istniejącego wiaduktu kolejowego pod drogą ekspresową S-8. 
* Budowa ronda u zbiegu ulic Fawornej, Kolejowej i 1 Maja oraz planowane przedłużenie ulicy Fawornej do skrzyżowania ul. Jeżowskiej z obwodnicą DK-72. 
* Budowa przedłużenia ul. Solidarności do ul. Przemysłowej i ul. Krakowskiej. 
* Przebudowa istniejących dróg gruntowych na osiedlach, w tym na ulicach: Paska, Jeziorańskiego, Aleksandrówka, Willowa, Radosna, Księże Domki, Osada Dolna oraz dróg gruntowych na os. Pisarzy.
* P
rzebudowa zniszczonych dróg – ulice: Słowackiego, Wyzwolenia, Polna, Krakowska oraz fragment Skierniewickiej i inne, które wymagają pilnej interwencji. 
* Budowa dodatkowych miejsc parkingowych, w tym budowa dużego parkingu za Urzędem Skarbowym oraz nad zalewem i przy ul. Kazimierza Wielkiego. 

Nasze przyszłe działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

* Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Irli.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz