Można na nich liczyć już 95 lat. Ochotnicza Straż Pożarna w Babsku w sierpniu będzie świętować kolejny jubileusz …

erawaPowiat
fot. PSP Rawa Mazowiecka
komentarzy

Jednostki OSP z terenu gminy Biała Rawska posiadają bogatą tradycję. Niedawno przedstawialiśmy Ochotniczą Straż Pożarną z samej Białej, która kończyła 100 lat (czytaj tutaj), teraz czas na kolejną podobną rocznicę. Swoje 95-lecie w tym roku obchodzą ochotnicy z Babska. Jubileuszowe wydarzenia zaplanowano na 15 sierpnia.

Ochotniczą Straż Pożarną w Babsku (gmina Biała Rawska) tworzy w sumie 27 ochotników, w tym dwóch członków honorowych. I choć jednostka nie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w ciągu roku jest zazwyczaj kilka zdarzeń, podczas których druhowie wspierają zawodowych ratowników.
– OSP w Babsku nie jest wpisana do KSRG, ale dysponuje dobrej jakości sprzętem niezbędnym dla tego typu jednostek. Strażacy są bardzo zaangażowani chociażby w działalność społeczną, czy ćwiczenia i zawody. Zawsze kiedy ich wzywaliśmy do pomocy, byli gotowi do udzielenia wsparcia – mówi Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, Sławomir Warston.

Mimo niezbyt częstych dyspozycji, ochotnicy starają się stale utrzymywać swoją bojową gotowość. W minionych latach, jeszcze przed modernizacją drogi ekspresowej S8, strażacy bardzo często zabezpieczali zdarzenia, udzielali pomocy osobom poszkodowanym. Natomiast w ubiegłym roku pomagali głównie przy walce z lokalnymi podtopieniami. W takich sytuacjach bardzo często potrzebna jest po prostu fizyczna praca i sprawne zorganizowanie akcji. To właśnie walkę z dużą wodą, ochotnicy wspominają jako najbardziej wymagające zadanie.
– Doskonale pamiętam akcję z przed dwóch lat. W tedy to w miejscowości Byki w naszym powiecie było bardzo duże zagrożenie. Woda stała na wysokości 180 cm, a my wypompowaliśmy ją, aby nie dopuścić do zalania miejscowej kaplicy. Na szczęście udało nam się uratować kościół – wspomina Marian Kieszek, wieloletni członek OSP w Babsku – Do prowadzenia tego typu zadań przydałby się nam jednak nowy sprzęt, najpilniejsza jest pompa, choćby zwykła „szlamówka” – dodaje.

Swój jubileusz strażacy z Babska będą obchodzić już 15 sierpnia. Wtedy to zostaną wręczone odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa oraz wzorową i wieloletnią aktywność w formacji. Najstarszy ze strażaków będzie obchodził wtedy swoje 65 lecie służby w Ochotniczej Straży Pożarnej w Babsku.

 * Artykuł powstał przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz