Na co miasto wyda pieniądze w 2014 roku? Sprawdźcie jakie inwestycje zostały zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu…

erawaMiasto
komentarzy

Kilka dni temu pisaliśmy o świątecznych życzeniach dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, dziś o „prezentach”, które bardziej zależne są od głosowania lokalnych radnych, niż postanowień Świętego Mikołaja. Mowa o inwestycyjnej części przyszłorocznego budżetu miasta Rawa Mazowiecka. Radni niebawem pochylą się nad projektem finansowego planu. W założeniu, przyszły rok to dla miasta dochody w wysokości ponad 52 milionów złotych i wydatki na poziomie blisko 51 milionów. Na inwestycje w 2014 roku miasto chce przeznaczyć blisko 11 milionów złotych.

fot. Kolejny etap budowy miejskiego żłobka to jedna z najważniejszych inwestycji 2014 roku.

fot. Kolejny etap budowy miejskiego żłobka to jedna z najważniejszych inwestycji 2014 roku.

Skoro mowa o 11 milionach wydatków majątkowych, a więc tych przeznaczanych na inwestycje, warto wymienić główne zadania, które zostaną zrealizowane w projekcie przyszłorocznego budżetu. Jakie zadanie będą więc realizowane w nowym roku? Poniżej najważniejsze z nich:

* Budowa dróg osiedla Skierniewicka – tu miasto chce wydać 820 tysięcy złotych. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych już w roku bieżącym. Miasto w 2013 opracowało bowiem niezbędną dokumentację techniczną budowy dróg osiedla Skierniewicka. W zakres budowy wchodzą wszystkie ulice wspomnianej dzielnicy oraz przyłącza do kanalizacji deszczowej. Na ulicach zaplanowano nawierzchnię z kostki betonowej.

* Budowa chodnika przy ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej – plan opiewa na kwotę 100 tysięcy złotych. Chodnik wybudowany zostanie po stronie wschodniej ulicy, na odcinku od Komendy Policji do ulicy Solidarności.

* Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej łączącej osiedle Zamkowa Wola z centrum miasta – 65 tysięcy złotych miasto chce w przyszłym roku wydać na kontynuację tego ważnego zadania. W 2014 opracowana zostanie niezbędna dokumentacja techniczna. Plan mówi o budowie ścieżki od ulicy Fawornej, dalej poprzez most na ulicy Łowickiej, tereny stadionu, przejście pod obwodnicą, aż do ulicy Sobieskiego na osiedlu Zamkowa Wola. Ścieżka do osiedla dochodziłaby na wysokości budynku RMSM.

* Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej – inwestycja za 25 tysięcy złotych jest inwestycją towarzyszącą budowie żłobka. Ze względów porządkowych oraz estetycznych, przebudowany będzie chodnik wzdłuż budowanego żłobka.

* Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 – w planie założonych jest 500 tysięcy złotych. W zakresie tego zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy szatni oraz jej wykonanie w wakacje roku 2014. Szatnia ma mieć nową, większą powierzchnię, a także standardy dopasowane do tych dziś obowiązujących. Nowe pomieszczenia mają być przystosowane do potrzeb dzieci najmłodszych.

* Adaptacja strychu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – tu również miasto chce wydać ponad pół miliona. Na wyremontowanym strychu ma zostać urządzony pokój nauczycielski. Przy okazji przebudowane zostaną niektóre pomieszczenia II piętra szkoły.

* Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Nr 1 – to pierwszy etap inwestycji wart 1 mln 800 tysięcy złotych. Pierwsza część zadania ma polegać na rozbudowie obiektu od strony ulicy Mickiewicza o niewielką salkę gimnastyczną i budynek przeznaczony na kuchnię. Kolejną część prac miasto przewiduje dopiero w roku 2015.

* Opracowanie dokumentacji technicznej budowy siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ – na opracowanie dokumentacji miasto chce przeznaczyć 100 tysięcy złotych. Budowa obiektu to kolejny etap realizacji wizji zagospodarowania terenu przy ulicy Kolejowej, w okolicy budowanego żłobka miejskiego.

* Budowa żłobka oraz jego wyposażenie – tu łącznie w dwóch zadaniach miasto chce przeznaczyć na te cele 3 mln 100 tysięcy złotych. W ramach założonych planów ma zostać dokończona sama budowa, a nowo powstały obiekt ma zostać nowocześnie wyposażony w niezbędne meble, sprzęt oraz urządzenia kuchenne.

* Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej – w planie wydatków związanych z tym zadaniem miasto ma zapisane 2 mln 830 tysięcy złotych. Zadanie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach inwestycji zmodernizowanych zostanie ponad 1800 punktów świetlnych.

* Opracowanie koncepcji rewitalizacji centrum miasta – 120 tysięcy złotych. To zadanie, które jest kolejnym inwestycyjnym oczkiem w głowie burmistrza. Urząd chce przygotować koncepcję rewitalizacji centrum miasta, na bazie której w następnych latach będzie można starać się o konkretną realizację.

* Przebudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej – 360 tysięcy złotych. To spore zadanie, które ma poprawić stan infrastruktury miejskiej biblioteki. Oprócz termomodernizacji, zadanie obejmie szereg robót elektrycznych, sanitarnych, czy wentylacyjnych. W obiekcie powstaną także usprawnienia dla niepełnosprawnych. Na cały zakres prac, miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kwocie ponad miliona złotych. Zapisana w budżecie suma stanowi wkład własny.

* Zakup wodnego sprzętu pływającego – to drobna, coroczna inwestycja, na którą miasto chce przeznaczyć 20 tysięcy złotych. W 2014 roku planowany jest zakup rowerów wodnych czteroosobowych, typu „samochód”.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz