Nawet 700 milionów euro więcej może w nowej, finansowej perspektywie dostać województwo łódzkie. Wynik lepszy niż w latach 2007-2013…

erawaPowiat
fot. sxc.hu
komentarzy

Unijne pieniądze dzielone między województwa. Decyzje, które zapadają na poziomie ministerialnym, będą miały wpływ na to, ile środków będzie dostępne nie tylko dla regionu łódzkiego, ale także pośrednio dla naszego miasta. W perspektywie finansowej 2014-20 do rozdysponowania pomiędzy województwa jest 22,8 mld euro. Więcej mają dostać biedniejsi…

W finansowej perspektywie 2014-20 do dyspozycji bezpośrednio dla województw będzie prawie 22,8 mld euro. To o 3 miliardy więcej niż w poprzedniej perspektywie. Oprócz centralnych programów, każdy z marszałków dostaje sumę środków, które będą wydawane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Pieniądze będą dysponowane na inwestycje przez rządzących regionem. Idea jest prosta. Pieniądze najlepiej rozdzielą ci, którzy względnie dobrze znają lokalne potrzeby.W uproszczeniu rozdzielanie pieniędzy będzie odbywało się w oparciu o zamożność danego regionu. Słabsze województwa mają być premiowane, a bogatsze mogą dostać mniej niż w poprzednim finansowym rozdaniu.

Województwo łódzkie, według ostatnich założeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na lata 2014-20 otrzymałoby 1,764 mld euro. Ta informacja może być budująca, bowiem w obowiązującej perspektywie, łódzkie dostało 1,046 mld. Nowa propozycja zwiększyłaby pulę środków o ponad 700 milionów euro.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz