Niebawem rusza rekrutacja do klas pierwszych i przedszkoli. Zapisy tylko on-line

erawaMiasto
komentarzy

Tylko do końca marca możecie zapisać swoją pociechę do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych. Prezentujemy harmonogram rekrutacji w Rawie Mazowieckiej. 

We wtorek (1.03) rozpocznie się nabór najmłodszych dzieci do placówek oświatowych. Warto pamiętać, że praktycznie cała procedura, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzona zostanie elektronicznie poprzez stronę Portalu Edukacyjnego Miasta Rawa Mazowiecka: Rawska Platforma Edukacyjna (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

Podczas tegorocznej rekrutacji maluchów nie są planowane spotkania bezpośrednie w szkołach i przedszkolach. Jest jednak jeden wyjątek. 
– Spotkanie dla rodziców małych kandydatów chcemy jedynie zorganizować w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Bajkowy Zakątek”, gdzie planujemy utworzyć grupę dla 2,5 latków. Jest to celowe działanie, tak, aby w miarę możliwości odciążyć miejski żłobek i zrobić w nim miejsce dla jeszcze młodszych rawian – tłumaczy Arkadiusz Rataj, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych rawskiego ratusza. 

Urząd Miasta nie przewiduje trudności w dostaniu się do szkół. I choć nie decyduje kolejność zgłoszeń, miejsc ma wystarczyć dla wszystkich. 
Szacuje się, że w rawskich klasach I poszczególne szkoły mają:
* SP1 – 75 miejsc
* SP 2 – 65 miejsc
* SP 4 – 70 miejsc. 

Natomiast w klasach „0”:
* SP1 – 75 miejsc
* SP 2 – 45 miejsc
* SP 4 – 70 miejsc. 

A w przedszkolach:
* Przedszkole nr 1: 60-68 miejsc
* Przedszkole nr 2 – 55 miejsc
* Przedszkole nr 3 – 92 miejsca.
– W przypadku przedszkoli są to jedynie szacunki, ponieważ faktyczna liczba miejsc uzależniona jest od ilości złożonych deklaracji o kontynuowaniu nauki w danej placówce – dodaje naczelnik Rataj. 

Rekrutacja odbędzie się według harmonogramu.
01.03 – 31.03 – złożenie wniosku o przyjęcie,
do 08.04 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,
11.04 – podanie do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
11.04 – 20.04 – złożenie przez rodzica kandydata oświadczenia wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej,
22.04 – podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
9.05 – 27.05 – nabór uzupełniający.

Warto podkreślić, iż niezłożenie przez rodzica kandydata oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej skutkuje nieprzyjęciem dziecka do danej placówki. 

Jeśli ktoś będzie mieć problem ze złożeniem wniosku, może skorzystać z pomocy szkoły, przedszkola lub Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta (pokój 5 i 7). 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz