Ograniczenia również w starostwie powiatowym. Sprawdźcie jak załatwić niezbędne sprawy

erawaPowiat
komentarzy

W związku z występującą w Polsce sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w trosce o zdrowie naszych mieszkańców, interesantów oraz pracowników Starostwa wprowadzone zostały ograniczenia pracy w obsłudze interesantów do spraw naprawdę niezbędnych.

Zadania starostwa powiatowego o charakterze publicznym zostają ograniczone do minimum i polegać mają na wykonywaniu: 

  • wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  • określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym starostwo zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie do załatwienia spraw niezbędnych. Pozostałe sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wszelkie dokumenty można dostarczyć również za pomocą skrzynki ePUAP w formie elektronicznej, podpisanej za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wszelkie płatności należy regulować on-line.

Wydziale Komunikacji mieszkańcy będą obsługiwani w ograniczonym zakresie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 46 814 56 58 lub e-mailowym [email protected] (rejestracja pojazdów) oraz [email protected] (prawa jazdy).

Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa mieszkańcy będą obsługiwani w ograniczonym zakresie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 46 814 28 82 lub e-mailowym [email protected].

Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną oraz e-mailową [email protected].

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – kontakt we wtorki i piątki pod nr tel. 46 814 46 31 lub drogą mailową na adres [email protected].

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wnioski będą przyjmowane korespondencyjnie na adres: ZOON, ul. Kościuszki 5 96-200 Rawa Mazowiecka, drogą e-mailową [email protected] oraz telefoniczne pod nr tel. 46 814 53 04.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kontakt e-mailowy pod adresem [email protected] oraz telefoniczny pod nr tel. 46 814 57 60 oraz 600 427 687.

W sprawie skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów przez Starostę i Wicestarostę prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 46 814 46 31 oraz  608 378 849.

Wykaz numerów telefonów:

Starostwo Powiatowe Plac Wolności 1 – 46 814 46 31

Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 5 – 46 814 28 82, 46 814 57 40

Starostwo Powiatowe ul. Tomaszowska 8 – 46 814 40 31, 46 56 58

Szczegółowy wykaz numerów telefonicznych dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem: https://bip.powiatrawski.pl/322,wykaz-danych-teleadresowych

Powiatowy Urząd Pracy – 46 814 40 51

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 46 814 60 70

Opłaty prosimy dokonywać na rachunki bankowe:

  • 60 9291 0001 0056 5958 2000 0010  dotyczy: opłat za kartę wędkarska, czynsz.
  • 55 9291 0001 0056 5958 2000 1070  dotyczy opłaty za karty parkingowe
  • 82 9291 0001 0056 5958 2000 0390  dotyczy opłat geodezyjnych
  • 26 9291 0001 0056 5958 2000 0040  dotyczy opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat przekształceniowych
  • 26 9291 0001 0056 5958 2000 1010  dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego

Przy wejściu do budynku przy Placu Wolności 1 jest umieszczona skrzynka na wnioski i pisma składane w formie papierowej.

W budynkach przy ul. Kościuszki 5 oraz ul. Tomaszowskiej 8 umieszczone są dzwonki, których należy użyć, aby poinformować o potrzebie załatwienia sprawy.

Każdorazowo pracownicy Starostwa będą informowali o sposobie załatwienia sprawy.

Informujemy, że występująca epidemia koronawirusa spełnia przesłanki tzw. siły wyższej, co daje na podstawie przepisów kpa (art. 189e KPA) możliwość odstąpienia od naliczania kar pieniężnych z powodu nie zarejestrowania w terminie 30 dni pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej, albo nie zgłoszenia w tym samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu.

Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego w terminie 7 dni należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomieniem o nabyciu lub zbyciu pojazdu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega administracyjnej karze pieniężnej. Wzór wniosku o przywrócenie terminy będzie udostępniony w późniejszym czasie na stronie BIP urzędu.

Klientów Wydziału Komunikacji informuję, że zawiadomienie o zbyciu czy nabyciu pojazdu można złożyć elektronicznie przez platformę epuap.gov.pl lub drogą pocztową.

Wydział będzie wydawał tylko przygotowane i podpisane stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy. Pozostałe czynności zostają wstrzymane aż do odwołania.
Źródło: powiatrawski.pl

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz