Piotr Irla już oficjalnie burmistrzem Rawy Mazowieckiej. Jego zastępcą Artur Piotrowski.

erawaMiasto
komentarzy

Uroczysta sesja Rady Miasta nowej, VIII kadencji już za nami. Nowy burmistrz i radni złożyli ślubowanie. Poznaliśmy również wiceburmistrza, przewodniczącą Rady oraz jej zastępczynię. 

Piotr Irla już oficjalnie burmistrzem Rawy Mazowieckiej. W minioną środę (21.11) został zaprzysiężony na wspomniane stanowisko. W swoim expose wymieniał działania, jakie chce podjąć w trakcie najbliższych 5 lat pracy. 
– W tej chwili rawski rynek mieszkaniowy jest w stanie zapaści. Praktycznie nie ma wolnych mieszkań na sprzedaż. Moja koncepcja na rozwój mieszkalnictwa w naszym mieście opiera się w dużej mierze o budownictwo w ramach TBS, spółdzielcze oraz deweloperskie. Miasto powinno tworzyć dobry klimat i wykorzystywać zwalniane lokale w trakcie rotacji. Nowe mieszkania budowane przez deweloperów, spółdzielnie, czy TBS kupować będą zamożniejsi, zwalniając lokale spółdzielcze budowane w latach 70. Te zwalniane mieszkania miasto powinno wykupywać i przekształcać w lokale komunalne. Natomiast obecne komunalne przekształcać w socjalne. Jestem przeciwnikiem budowy nowych budynków socjalnych, bo obowiązujące przepisy określające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki prowadzą do tego, że warunki w mieszkaniach socjalnych będą lepsze od komunalnych, czy spółdzielczych – mówił Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej. 

Burmistrz Irla wskazał także swojego zastępcę. Funkcję wiceburmistrza pełnić będzie Artur Piotrowski. 
– Wybrałem go, ponieważ jest człowiekiem pracowitym, posiadającym dużą wiedzę, odpowiednie umiejętności i wykształcenie do pełnienia tej funkcji. Jest on doświadczonym pracownikiem samorządowym. Doskonale sprawdził się w Rawie pełniąc funkcję naczelnika do spraw gospodarki komunalnej, zarządzając RAWiKiem, a ostatnio był dyrektorem technicznym w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej w Żyrardowie – uzasadniał burmistrz Piotr Irla. 

Podczas obrad radni wybrali również przewodniczącą Rady Miasta. Jednogłośnie została nią Grażyna Dębska, która obejmowała już to stanowisko przed Zbigniewem Sienkiewiczem. Na fotel zastępcy przewodniczącej zgłoszono kandydatury Małgorzaty Rudniak i Leszka Jarosińskiego. Stosunkiem głosów 10 do 3 zwyciężyła przedstawicielka z Komitetu Piotra Irli. 
– (…) Obiecuję również szacunkiem darzyć każdego z państwa i każdy państwa głos w dyskusjach, które na pewno nas czekają. Z chwilą ślubowania staliśmy się jedną wielką samorządową rodziną, ale jak to w rodzinie bywa czasami możemy się różnić, możemy mieć inne spojrzenia na różne sprawy. Nie mniej jednak, cel nadrzędny, który nam przyświeca to jest godna, rzetelna i uczciwa praca na rzecz naszego miasta i naszych mieszkańców – deklarowała przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.|

Całej sesji, a także wyborom rawian czujnie przyglądał się były burmistrz Rawy Eugeniusz Góraj, który bardzo wyraźnie podkreślił poparcie dla nowo wybranej władzy. 
– Cieszę się bardzo, że Rawa Mazowiecka wraca na właściwe tory. (…) Metodą na rozwiązywanie problemów mieszkańców i miasta nie jest kłamstwo. To kłamstwo towarzyszyło od samego początku kadencji. Myślę, że dzień dzisiejszy w tej sprawie zmieni dużo. Miód na moje serce wszystkie inwestycje, które wymienił pan burmistrz Piotr Irla. Zajmują swoje miejsce w programie działania na najbliższe lata. Szkoda, że tak późno – mocno podkreślał Eugeniusz Góraj. 

W sesji udział wzięło 13 radnych. Nieobecny był Tadeusz Boczek, a także brakowało radnego z okręgu pierwszego, gdzie zwyciężył obecny burmistrz. 
Więcej zdjęć z uroczystej sesji Rady Miasta zobaczycie tutaj. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz