Ponad 1 mln zł na ścieżkę pieszo-rowerową w Rawie Mazowieckiej. Czekamy na zakończenie inwestycji

erawaMiasto
Wizualizacja - altana
komentarzy

Rawa Mazowiecka otrzymała dofinansowanie na budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, w tym środki na rozszerzenie tego zadania o dodatkowe elementy. Przedmiotowa ścieżka połączy zalew Tatar oraz park miejski z osiedlem Zamkowa Wola. 

Realizacja zadania, nad którym pracowano od lat, rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku. I choć mieszkańcy widzieli jedynie prace prowadzone w terenie, również w ratuszu wciąż prowadzono działania związane z tą inwestycją. Chodzi konkretnie o próby pozyskania środków na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych robót. 

Wizualizacja – tablice dydaktyczne i domek dla owadów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi we wrześniu 2020 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości ponad 1 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej”.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu priorytetowego „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi”.

Budowa ścieżki trwa. Realizowany odcinek ścieżki połączy park z największym rawskim osiedlem i utworzy, wraz z wcześniejszymi odcinkami, trasę pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż rezerwatu rzeki Rawki: od zalewu Tatar, przez zrewaloryzowany park, następnie obok terenu zamkowego, aż do osiedla Zamkowa Wola.

Pierwotnie projekt ścieżki pieszo-rowerowej obejmował budowę ścieżki oraz kładki przez rzekę Rylkę, jak również montaż oświetlenia, ławek i koszy. W bezpośrednim otoczeniu ścieżki zaplanowano miejsca postojowe dla rowerów oraz montaż stacji do naprawy rowerów.

Projekt jednak został rozbudowany, wprowadzone zostały nasadzenia drzew iglastych i liściastych oraz krzewów (ponad 600 sztuk), zaprojektowano bazę edukacyjną i sportową.

Baza sportowa to przede wszystkim siłownia plenerowa oraz street workout. Tablice edukacyjne, instalacje dydaktyczne, altana, w której mogą się odbywać lekcje, np. z biologii, dodatkowo pomogą nam poszerzyć wiedzę. 18 tablic edukacyjnych będzie zawierało informacje dotyczące rezerwatu doliny Rawki, który jest jedynym wodnym rezerwatem w województwie łódzkim, w szczególności prezentując jego roślinność i żyjące w nim zwierzęta. Instalacje dydaktyczne pozwolą poszerzyć wiedzę o środowisku i z zakresu ekologii, np. odnośnie zasad i znaczenia segregacji odpadów. Budki lęgowe, domki dla owadów oraz łąka kwietna mają przyciągnąć w okolice ścieżki ptaki i owady, które będzie można podziwiać podczas spaceru lub przejażdżki rowerem. Dla oznaczenia roślin ulokowanych przy ścieżce zaplanowano umieszczenie tabliczek, które pozwolą poszerzyć wiedzę na ich temat.

Wizualizacja – siłownia plenerowa

Pierwsza część realizacji zadania, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, zostanie zakończona jeszcze jesienią tego roku. Natomiast zakończenie drugiej części, zakładającej budowę bazy edukacyjnej i sportowej oraz nowe nasadzenia, jest planowane na jesień 2021 r.

Ścieżka pieszo-rowerowa będzie służyła przede wszystkim do celów rekreacyjnych, ale ułatwi też mieszkańcom osiedla Zamkowa Wola codzienną komunikację z centrum Rawy i terenami nad rawskim zalewem. Będzie też stanowić zachętę do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pozwoli w przyjemny i naturalny sposób poszerzyć wiedzę o otaczającej nas przyrodzie. Miejsce przeznaczone do przeprowadzania w niekonwencjonalny sposób zajęć lekcyjnych w postaci altany będzie dodatkowym atutem.

* Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz