Powiatowa sesja już w najbliższy wtorek (10.04). Sprawdźcie, nad czym będą obradować radni Rady Powiatu Rawskiego

erawaPowiat
komentarzy

Już w najbliższy wtorek o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. Poniżej przedstawiamy porządek obrad i przypominamy, że sesje mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każdy.

Wśród punktów znalazły się chociażby zmiany w budżecie na rok bieżący, czy też podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Jednym z ważniejszych poruszanych zagadnień będzie również odwołanie i powołanie Skarbnika Powiatu. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Rawskiego;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018-39;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie;
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu;
11. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie rawskim za 2017 rok;
12. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim w 2017 r.;
13.Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym;
14. Interpelacje i zapytania Radnych;
15. Sprawy różne i wolne wnioski;
16. Zamknięcie obrad.

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz