Przedsiębiorcy zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. – Jesteśmy bardzo przyjaźni jeśli chodzi o firmy – zapewniał podczas dyskusji burmistrz Eugeniusz Góraj…

erawaMiasto
komentarzy

Koniec roku zobowiązuje Radę Miasta do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Rawscy radni, na zeszłotygodniowej sesji, uchwalili nowe stawki, które będą obowiązywać na terenie miasta. Szczególnie zauważalny jest wzrost opodatkowania budynków związanych z działalnością gospodarczą, o 50 groszy za metr kwadratowy. Dla kogo to mało, dla kogo dużo? Wśród samorządowców opinie były podzielone…

fot. Uzasadnienie do uchwały związanej z określeniem wysokości stawek podatkowych.

fot. Uzasadnienie do uchwały związanej z określeniem wysokości stawek podatkowych.

Podatek od nieruchomości wzrasta, ale nie w każdym przypadku. Największą różnicę odczują przedsiębiorcy, którzy na terenie miasta Rawa Mazowiecka prowadzą działalność gospodarczą. W bieżącym roku właścicieli firm obowiązywało 19 zł za metr kwadratowy. Teraz za każdy metr budynku będą musieli zapłacić o 50 groszy więcej, czyli 19,50 zł (maksymalna stawka określona przez Ministra Finansów wynosi 23,03 zł). Mimo teoretycznie nieznacznej zmiany cen, nie wszyscy radni do proponowanych stawek podeszli bezkrytycznie. Radna Sylwia Skóra uważa, iż zmiany najmocniej dotkną średnich przedsiębiorców, którzy mają wizję rozwoju swojej firmy.
– Średni przedsiębiorcy mówią nie. Niedawno zmieniali kasy fiskalne, mieli obciążenia podatkowe. Mają po 400 metrów, a też chcą się rozwijać – tłumaczyła radna Skóra.

Burmistrz Eugeniusz Góraj przypominał, iż z roku na rok wysokość samej podwyżki maleje, co sprawia, iż ta tegoroczna nie jest zbyt uciążliwa. Jak podkreśla samorządowiec, radni muszą brać pod uwagę nie tylko portfele poszczególnych mieszkańców, ale także ogólnie stan miejskiej kasy.
– Jesteśmy bardzo przyjaźni jeśli chodzi o firmy i przedsiębiorstwa (…) musimy jednak brać pod uwagę bieżące wpływy i wydatki. Przy zmianie opłat mówimy, że to jest zbyt wysoko, natomiast przy inwestycjach mówimy, że tych inwestycji jest za mało – tłumaczył burmistrz Góraj.

Jak podał burmistrz, wzrost podatków wygeneruje około 350-400 tysięcy złotych dodatkowego wpływu do budżetu miasta. Dodatkowe wpływy w przyszłym roku będą miały także znaczenie w kontekście wskaźników finansowych związanych z obsługą zadłużenia miasta. Na początku 2014 roku zaczyna bowiem obowiązywać zmieniona Ustawa o finansach publicznych.
– Od 2014 roku zaczynają się zupełnie inaczej liczyć te wskaźniki. Na ich poziom mają wpływ przede wszystkim dochody i wydatki bieżące samorządu terytorialnego. Relacja między tymi wielkościami jest bardzo istotna. Jeżeli będziemy mieć jak największą różnicę między dochodami a wydatkami, będziemy mieli dobre wskaźniki do realizacji następnych budżetów. Będziemy mogli zaciągać nowe zobowiązania i przystępować do nowych inwestycji – tłumaczyła Maria Witczak, skarbnik Urzędu Miasta.

Podczas głosowania w sprawie przyjęcia uchwały nie wszyscy radni zdecydowali się poprzeć zaproponowane stawki. Ręki nie podnieśli Sylwia Skóra, Małgorzata Rudniak i Leszek Jarosiński.

Opłaty za pozostałe nieruchomości wyglądają następująco. Za budynki mieszkalne i te związane ze świadczeniem usług medycznych zostały niezmienione. Odpowiednio 0,42 zł i 4,00 zł za metr kwadratowy. Wzrósł natomiast podatek za posiadanie komórek, z 3,00 zł na 3,05 zł, oraz pomieszczeń związanych z obrotem materiałem siewnym, z 8,50 zł na 8,60 zł. Opłata za budynki ujęte w kategorii „pozostałe” również uległa zmianie, z 6,00 zł na 6,10 zł.

Wzrost podatku dotknie także właścicieli gruntów związanych z działalnością gospodarczą z 0,65 zł na 0,70 zł.

 

 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz