Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwaliła budżet na bieżący rok. Sprawdźcie jakie inwestycje zaplanowano na najbliższe miesiące

erawaBiała Rawska
Fot.: Pixabay
komentarzy

Dochody miasta w granicy 60 milionów złotych oraz wydatki na kwotę ponad 60 milionów złotych. Tak przedstawia się ogólny zarys budżetu uchwalonego przez radnych.

Biała Rawska rozpoczęła rok 2021 z przyjętą uchwałą budżetową. Najważniejszy dokument zawiera informacje na temat finansów miasta i gminy.

Tegoroczny budżet zakłada dochody w wysokości ponad 60 milionów, w tym dochody bieżące – 58 milionów złotych oraz dochody majątkowe – 2 miliony złotych.

Natomiast wydatki zostały oszacowane na łączną kwotę ponad 60,5 miliona złotych. Planowany deficyt, czyli ponad 500 tysięcy złotych, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Projekt nakładów inwestycyjnych na rok 2021 zakłada między innymi budowę sieci wodociągowej od ulicy Topolowej do ul. Mickiewicza oraz od ulicy Kolejowej do Starej Wsi. Koszt zadania wyniesie 925 tysięcy złotych.

Gmina planuje również przebudowę dróg gminnych poprzez położenie nakładki asfaltowej lub betonowej, a także budowę i przebudowę chodników w Chrząszczewie, Starej Wsi, Chodnowie i Bykach. Projekt zakłada wydatki w wysokości ponad miliona złotych.

W ramach budżetu zaplanowana została też termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Mickiewicza w Białej Rawskiej. Koszt inwestycji to 932 tysiące złotych.

Oprócz tego w projekcie wyszczególniono przebudowę sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza (450 tysięcy złotych), budowę oświetlenia ulicznego we wsiach: Franklin, Gośliny, Wola Chojnata, Studzianek (54 tysiące złotych) oraz zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego (40 tysięcy złotych).

Jeśli chcecie przyjrzeć się planom finansowym Gminy Biała Rawska zapraszamy do oficjalnej uchwały

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz